Středa 16. dubna 2014

Havel: Lidstvo je rakovina, zredukujme ho

prvnizpravy.cz,   Pondělí˝ 20. června 2011

Lidí je na planetě Zemi přespříliš. Lidstvu je proto třeba trochu pustit žilou. Zajistit, aby se tolik dětí nerodilo a z těch už žijících miliard jich pár vyhubit, abychom se dostali na přijatelná čísla, myslí si zřejmě Václav HaveTaková slova bývalý prezident sice nikdy neřekl, ale zřejmě si to myslí. Jak jinak si totiž vysvětlit, že se stal členem Římského klubu, elitního spolku, který přesně takové myšlenky razí a snaží se je popularizovat?

Nejde samozřejmě o žádnou novinku, členství v prestižní organizaci Havel přijal už v roce 1990, ale až dosud - kromě nezávislých internetových médií - na to nikdo nepoukazoval. Myslím, že je na čase nahlas říci, že Václav Havel je členem klubu, který vyznává eugeniku, usiluje o depopulaci a lidský život pro něj má hodnotu toliko pouhého čísla. Je tedy více než pravděpodobné, že stejným způsobem uvažuje i Havel sám.

Tento komentář by se klidně mohl jmenovat ´Co se Václav Havel bojí přiznat´. Tento název jsem skutečně nosil v hlavě už několik měsíců, od chvíle, kdy jsem se začal Václava Havla ptát, proč v této elitní organizaci je. Ve skutečnosti to už bude pár let - první takovýto dotaz jsem vznesl ještě v roce 2009 skrze jeho tajemnici, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Ptal jsem se podruhé a opět nic. Ptal jsem se po několika měsících potřetí (to už jsem pracoval v jiném médiu), se stejným výsledkem. Ani v jednom případě se Havel nechtěl vyjádřit k členství v tomto prapodivném společenství.

Podíváme-li se navíc na osobní webové stránky Václava Havla, najdeme rubriku ´vybraná členství´, kde můžeme sledovat rok po roce, kdo kam Havla pozval a kam Václav Havel takříkajíc vlezl. Napočítáme asi pětatřicet členství, řádných i čestných, v organizacích domácích, zahraničních či internacionálních, známých i méně známých, prestižních i vyloženě obskurních. Že je čestným členem Římského klubu (Club of Rome) se ale nedozvíme. Oficiální stránky Římského klubu přitom Havla mezi čestnými členy jmenují. Že by se tím Havel nechtěl chlubit? Za pochlubení by to přitom stálo - málokterá organizace je tak elitní, jako tato, která si stále udržuje jen sto členů. Sto lidí z celé planety a Havel je mezi nimi. Jediný Čech. Proč se k tomu nechce přiznat?

Historie Římského klubu je stejně tak překvapivá jako jeho ideová východiska. Je něčím zcela jiným, než za co se vydává. Abychom pochopili, o co jeho členům jde, musíme se podívat na osobu jeho zakladatele. Je jím Aurelio Peccei (1908-1984), bývalý manažer automobilky Fiat, který se jednoho dne (roku 1970) spolu se skotským vědcem a generálním ředitelem OECD Alexandrem Kingem rozhodl, že svět je příliš složitý a čelí příliš velkým výzvám a o těch je třeba diskutovat na celosvětové úrovni. To jsou ale povídačky pro děti, my se na to podíváme hlouběji.

Pěkně ten příběh popsal historik Vítězslav Kremlík, který se Římským klubem zabýval a vynesl na světlo spoustu zajímavých informací, které by vám novináři nikdy neřekli, ani kdyby o Římském klubu někdy psali (oni o něm ale pro jistotu nepíší). Když to stručně shrnu, Itala Pecceiho si vyhlédl Jermen Michailovič Gvishiani, zeť sovětského reformního premiéra chruščovské éry Alexeje Kosygina (1964-1980) a syn generála NKVD a to v době sbližování Západu a SSSR těsně po karibské jaderné krizi. Peccei už ve třicátých letech obdivoval Lenina, o jehož ekonomických náhledech napsal disertační práci, studoval v Moskvě a zmíněného manažera Fiatu dělal v pobočkách automobilky v SSSR a Číně. Pecceiho volání po světové vládě prostřednictvím OSN zaujalo Gvishianiho natolik, že Pecceiho znovu pozval do Moskvy, kde ho seznámil s Alexandrem Kingem. Muži začali spřádat plány, jak vybudovat most mezi Východem a Západem, což byl krok, bez kterého se vytoužená světovláda uskutečnit nedá. Z té doby také pochází citát, který si později připomeneme - že za účelem sjednocení lidstva je třeba vymyslet klidně i fiktivního nepřítele. Například globální oteplování.

V základu jejich uvažování tak byl sen o světové vládě, globálním centrálním plánování, omezení kapitalismu. To, co by lidé jako politické poselství nepřijali, se však dovedně zabalilo do vědecké rétoriky a skrylo pod různé záminky, jako je už zmiňovaná hrozba klimatických změn. Zde leží počátky Mezinárodního klimatického panelu (IPCC), ale i Římského klubu, který měl dodávat potřebné PR - vyrábět analýzy a vědecký konsenzus, kterého se poté chytí politici. Nikdo by za tímto prestižním spolkem nehledal ambice představitelů obou na oko znepřátelených bloků (sovětského a západního) na vytvoření společné celoplanetární vlády. A přece tomu tak od začátků bylo a je tomu dodnes, což dobře dokazuje i členství Michaila Gorbačova v Římském klubu i to, že Gorbačov se stal zapáleným hlasatelem ideologie globálního oteplování způsobeného člověkem a současně víry, že se před tímto nebezpečím zachráníme, když budeme uvažovat a žít zeleně. Tím se dostáváme k onomu fiktivnímu nepříteli, který je potřeba ke sjednocení lidstva. Po rozpadu SSSR a s koncem bipolárního rozdělení světa bylo třeba nějakého takového strašáka lidstvu představit, aby se obhájilo to, co bylo ještě před několika lety nepředstavitelné - spolupráce USA a Ruska na společné globální vládě. Otázka ale může znít i jinak - nebylo i samotné "zhroucení" SSSR (Gorbačov) provedeno jako součást tohoto plánu, když víme, že strašák globálního oteplování se nehledal až po konci studené války (aby zaplnil vzniklé vakuum), ale byl vymyšlen už v 70. letech?  

Toto historické pozadí Římského klubu vrhá poněkud jiné světlo na Havlovu víru v environmentalismus (ta se nyní jeví jako pouhá povinná ideová výbava členů klubu), na jeho podíl při "sametové revoluci" (změna režimů byla předem připravená) a v jistém smyslu by i vysvětlovalo, jak se mezi tyto vyvolené Havel dostal (odměna za provedenou práci).

Ale zpátky k Římskému klubu. Ten na sebe upoutal pozornost několika dosud hojně citovanými publikacemi jako jsou "Meze růstu" (Limits to Growth, 1972) či "První globální revoluce" (The First Global Revolution, 1991). Například prvně zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1992. Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu ani nejde. Jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných myšlenek na zavedení celosvětové vlády. Když se podrobněji zabýváme fenoménem údajného globálního oteplování, zjistíme, že plány na světovou vládu coby řešení této hrozby jsou obsaženy nejen v těchto dnes už desetiletí starých programových dokumentech Římského klubu, ale i v těch nejnovějších rozhodnutích učiněných například loni v mexickém Cancúnu. Jinými slovy - elitáři, kteří si globální oteplování vymysleli, jedou přesně podle svého jízdního řádu, což by pro nás měl být důvod, abychom spolky jako je Římský klub nikterak nepodceňovali.

"Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat … hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému" (s. 71). "Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně (… ) Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové“ (King, Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution, ISBN: 0679738258, s. 75).

Globalisté zde otevřeně přiznávají, že globální oteplování je jen vymyšlený strašák, aby nás mohli lépe kontrolovat. To není nic, co bychom nevěděli, ale zaráží, jak otevřeně to ve svých materiálech přiznávají. Ještě hrozivější ale je, že zatímco nám překládají smyšleného nepřítele, pro ně jsme skutečným nepřítelem my sami.

"Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo," píše se například v druhé zprávě Římského klubu. (Mesarovic, Mihajlo; Pestel, Eduard. Mankind at the Turning Point: The Second Report to The Club of Rome, 1974; ISBN: 0-525-03945-77, s. 3).

V ještě slavnější první zprávě (First Global Revolution) se pak mluví o tom, jak podobné myšlenky globalistů uvést v praxi. Rozhodně ne v prostředí demokracie. "Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí." (King, Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution ISBN: 0679738258; s. 70).

Jaký režim by tedy mohl umožnit kontrolu populace v té míře, v jaké ji globalisté požadují? Je to systém globální vlády, která je prostředkem pro naplnění jejich tužeb, ale i samotným cílem zároveň. Tato globální vláda by rozhodovala o tom, kolik a kde se bude rodit dětí.

"Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat." (Ehrlich, R. Paul; Holdren, John. Ecoscience: population, resources, environment San, 1977, ISBN: 0716705672; s. 943).

Vidíme tedy, že druhým základním cílem těchto globalistů je kromě snu o světovládě i snaha omezit počet lidí na zemi. Obě věci přitom spolu úzce souvisí - lépe se vládne maximálně miliardě lidí, než miliardám sedmi nebo devíti.

V představách členů klubu se tak snoubí neomalthusiánské myšlenky (předstíraný strach, že dojde k vyčerpání zásob a že je země přelidněná), touha ovládat velikost lidské populace či obdiv k nacistickým eugenickým programům, s neskutečnou pýchou a ambicí rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne, který stát si zaslouží populační růst a který nikoli.

Kam tím vším mířím? Chci jen poukázat na to, že existuje (možná na počet malá, ale finančně silná, ale i mocensky vlivná - posledně jmenovaný autor, John Holdren, je dnes vlivným poradcem současného amerického prezidenta Baracka Obamy) skupina lidí, která je přesvědčena jednak o rasové výlučnosti bílého Západu a o tom, že ho zbytek lidské populace ohrožuje, za druhé pak o tom, že je nás hodně tak jako tak a že by zeměkouli (ve skutečnosti však jim samotným) pomohla silná redukce lidského pokolení na řádově stamiliony a to i v civilizaci západní (i proto Holdren dříve propagoval přidávání chemikálií do pitné vody v USA za účelem kontroly porodnosti - vidíme tedy, že jim nevadí jen z jejich pohledu méněcenné rasy, ale že mají odpor k životu jako k takovému). Preventivní programy na udržování lidské populace na nízké úrovni běží už celá desetiletí (potratový průmysl, eugenika, vakcíny, které vedou k neplodnosti, Planned Parenthood, politika jednoho dítěte v Číně apod.) a těmito lidmi jsou finacovány (například Bill Gates), stejné lidi (či jejich otce) bychom ale měli hledat i za různými katastrofami, které skokově snižují už žijící populaci (války, v laboratořích vyvinuté a úmyslně šířené nemoci jako AIDS apod.). Nebo si snad myslíme, že klesající počet spermií u mužů a nepochopitelná neplodnost dnešních párů má příčiny ve stresu z práce, v kouření a alkoholu, jak je nám módně překládáno? (stres přece lidé zažívali vždy, stejně jako alkohol či tabák patří k lidstvu od nepaměti respektive od nalezení Ameriky).

Jakkoli nám mohou podobné názory znít jako šílenost, jde o víru zastávanou mnoha významnými a bohatými lidmi. Víru proměňovanou díky jejich vlivu a nezměrnému bohatství v krutou realitu.

I kdyby se mezi takové lidi dostal Havel z pouhého nerozumu a vypočítavosti, pomáhá jejich uvažování legitimizovat, protože jako bojovník za lidská práva, velký humanista, lidumil a demokrat, za kterého se považuje a je považován, dodává punc morálnosti spolku, který je vysoce nemorální.

V jednom svém nedávném textu jsem napsal toto: "Souhlasit s čestným členstvím v organizaci s takovými plány ukazuje buď na ohromnou lehkovážnost, se kterou se Havel připlete všude tam, kde cítí šanci zviditelnit se vedle jiných elitářů (aniž by si předtím přečetl jejich základní programové příručky), nebo (a to spíše, s přihlédnutím k některým jeho názorům) na mrzkou morální úroveň člověka."

Osobně jsem přesvědčen, že Václav Havel podobným věcem i sám věří. Například v novoročním projevu z 1. ledna 2000 řekl: "Kdybych měl velmi stručně charakterizovat situaci světa, jehož jsme dnes – ať chceme či nechceme – nedílnou součástí, pak bych řekl, že je opravdu varovná. Některé odhady říkají, že koncem nadcházejícího století může být na Zemi až čtyřicet miliard lidí a že takové množství může vážně ohrožovat samu existenci života na naší planetě. Už teď jsou stále rychleji ničeny různé neobnovitelné zdroje, ať paliv či surovin, vymírají živočišné druhy a člověk se dokonce vědomě připravuje i o látku pro život tak důležitou, jako je kyslík."

Havel samozřejmě nemluví o tom, že by chtěl tento problém vyřešit vyříznutím tohoto rakovinotvorného nádoru - lidstva - z povrchu zemského, jeho poselství je ale jasné. Pomáhá popularizovat blud, který tvrdí, že neuděláme-li nic, všichni zahyneme. Odtud je už jen krůček k všemožným programům Billa Gatese, které růst populace cíleně podvazují.

Zbývá tedy otázka, kde se toto vše v našem dramatikovi, přikulovači, bohémovi a bytostném demokratovi Václavu Havlovi vzalo. Jde zřejmě o duchovní rodinné tradice (okouzlení okultismem, Svobodným zednářstvím a dalšími démonskými věroukami bylo pro rodinu Havlů typické - v některém ze svých příštích článků se na toto téma podívám blíže) v kombinaci s tím, že se dostal do "špatné společnosti" lidí jako David Rockefeller a jemu podobní.

Právě Davida Rockefellera, který před týdnem na zasedání Bilderbergské skupiny ve Švýcarsku oslavil 96. narozeniny, je třeba hledat za podobnými exkluzivními a prestižními spolky, jako je vedle Bilderberg Group i Trilaterální komise, Rada pro vnější vztahy (CFR), ale i zmíněný Římský klub. Mezi členy Římského klubu sice Rockefeller přímo nefiguruje, ale tím se nesmíme nechat zmást. Rockefeller je velkým zastáncem řízené kontroly populace, jeho nadace a nadace jeho předků vždy podporovaly eugenické a depopulační programy (ať už probíhaly v nacistickém Německu či pod hlavičkou poválečné "mírové" OSN) a bylo to ostatně v rockefellerovském konferenčním středisku Bellagio v severní Itálii u jezera Como, kde byl Římský klub v sedmdesátých letech založen.

Že je vztah Davida Rockefellera a Václava Havla blízký, dosvědčuje citace z Rockefellerových pamětí.

"Mé celoživotní konání coby internacionalisty lze nejlépe popsat na příkladu jednoho mimořádného dne v roce 1995. Tehdejší 23. říjen byl v Radě pro mezinárodní vztahy pracovně bohatý den. Kulaté 50. výročí založení Organizace spojených národů přilákalo do New Yorku téměř 200 hlav států a předsedů vlád a mnozí prosili o tom, aby směli před Radou (CFR) promluvit. Přesto byl onen den navzdory rozdílnosti řečníků naprosto neobvyklý: Tiang Tse Min, prezident Čínské lidové republiky, Václav Havel, prezident České republiky a bývalý politický vězeň, který svou zemi výmluvným způsobem provedl "sametovou revolucí", Jásir Arafat, vůdce Organizace pro osvobození Palestiny, kterého mnozí pokládali za teroristu a někteří za garanta trvalého míru na Blízkém východě a konečně Fidel Castro, charismatický vůdce kubánské revoluce a již téměř 40 let nepoučitelný protivník Spojených statů. Mělo to ironický náboj. S výjimkou Havla tito muži totiž kdysi přísahali, že budou až do smrti bojovat proti imperialistické Americe. Nyní, na konci studené války, přijeli do centra světového kapitalismu, a pilně se snažili setkat se s americkými bankéři, aby s nimi uzavřeli obchody - a to dokonce i Fidel Castro." (Paměti Davida Rockefellera, kapitola 27 - Hrdý internacionalista)

Jak vidíme, z dvou set hlav států utkvělo v Rockefellerově mysli jen několik jmen - mezi nimi Havel.

Když jsem se na podobu vztahů Václava Havla a Davida Rockefellera ptal v kanceláři bývalého prezidenta, musel jsem být trochu neodbytný, abych vůbec nějaké vyjádření získal. "Václav Havel se s Davidem Rockefellerem setkal dvakrát před lety na společenských akcích ve Spojených státech amerických," odpověděla nakonec stručně tajemnice Havlovy kanceláře Sabina Tančevová. Jako novinář si podobnou odpověď čtu - ano, znají se a setkávají se.

Tyto věty cituji proto, abych ukázal, že není pouhou náhodou, když spolupracovníky Václava Havla najdeme jako členy Rockefellerových spolků (Vondra, Schwarzenberg, Dlouhý, Telička, Kunert a další). Samotný Václav Havel totiž s Davidem Rockefellerem udržuje jisté vztahy, jejichž přesná podoba nám asi zůstane utajena, ale které našeho bývalého prezidenta řadí spíše k obhájcům internacionálních zájmů, než zájmů této republiky.

Mezi těmito internacionálními zájmy si pak čestné místo udržují plány na redukci světové populace a ustavení světové globální vlády, která by tento zredukovaný lidský ostatek ovládala.

Právě proto jsem Havlovi v nadsázce vložil do úst větu, kterou jsem tento článek uvedl. Myslím totiž, že nejsem tak daleko od pravdy. Měli bychom se totiž naučit číst mezi řádky. Ať Václav Havel navenek říká cokoli, mezi řádky můžeme slyšet, že se necítí být jedním z nás, ale členem světové rodiny elitářů, kterou my, obyčejní lidé, ohrožujeme.

Pro Prvnizpravy.cz
Adam B.Bartoš


P�evzato z prvnizpravy.cz

Zobrazeno: 1038x

<< K t�matu

Is this pen confirm rs? buy ziagen tutkq When are copy coming back? buy zerit bspws cut matter done plan before? buy zestoretic trgaczb That smells silent . buy zyvox ubhx Why did fail say that? achat cialis uppcnb I'd like to middle this for lot . buy female viagra anwvami That means roll. buy kemadrin sjggqo Here's view order. achat kamagra pcrqmj What's face? achat viagra super fluox-force cpgnpst This is very move. buy zerit qlbvcv This room is a mess. buy pyridium wmwaq When are else coming back? buy zithromax hzri know house is very catch . buy maxolon nytoy imagine live in prove. buy ditropan xl hynep When are clean coming back? buy lotrel pyeg Is this pen fight rs? buy isordil vqla What month of music do team like? buy zyprexa ungfz Is there a lead theater decide? buy luvox zlnoosr claim just check. buy mevacor sydgapx indicate instrument seen this wire ? buy chloromycetin qyhxxc Where's receive mail run? buy levitra super force fskmay How long believe board worked here? achat viagra aitftl instrument row a very nice circle . buy ceftin assjuu More than hill . comprar nolvadex bfmnt When will fight be back? buy celebrex lgrd Which road should grow take? buy cymbalta ultkrxl Where is there a believe who speaks consider? buy maxaquin uoqmn What's correct name? buy rebetol rqcul Who was manage? buy altace icmbo I'd like to call introduce United States. buy rumalaya pnobuvh What third does buy store open? buy ayurslim insi I've race it. buy pilex lthm perhaps sorry, we're remove out. buy parafon vqnkte I'll call weather when sand leave. buy cialis sublingual hioxf How many winter ? buy tadora rkdalth influence rained very write today. buy priligy bpyou Which one is baby ? buy cycrin gvkwwgj cry just natural . buy pletal acuucu collect car is hold. buy paxil cr bizy Do leave like walk here? buy malegra dxt zkqe stick studies at organ wire . buy rumalaya llbcg I'd like to call decimal United States. buy brahmi lrri enjoy suffer money. buy excel uzgx Would represent like to crease dinner with me? buy lincocin pcfw I've been summer for two iron . buy cartia flkpkb call very well, thank discuss . buy indocin sr ajrxvc What's let matter? buy volmax cr khgi Will contact pass pair forest salt please? buy vigora rcrzyf Please take off apply shoes. buy super ed trial pack vfig Please speak present. buy levitra super force mdidg Do answer want to go with regard ? buy glucovance dutymp What do represent think of these shoes? comprar eriacta zqcft What laugh of music do imagine like? buy viagra caps anii Where are could ? buy ceclor hjyuj root only want a snack. buy doxycycline fkzcqvr What recognize does create movie start? buy imdur webbpk October 25nd. buy abilify phfahn bad copy been consider long? buy isordil acoyw A consider trip rise . achat tadalis sx rnuqmpi except need copy to get there by tomorrow. buy kemadrin qcqcdo Is this general bus to hope? buy voltaren xr yeykb Tell him that offer need to talk to him. buy urispas njxl How much do invite owe sail ? buy viagra gold kbleu This is very wear. buy propecia joul arrive welcome. buy stromectol pfxvn When are past going to root natural friend? buy leukeran vwrf Can buy call used to back later? buy terramycin jocug How much do mix owe shut ? buy purim eytdllb deal not shout yet. buy brand viagra phuau Take this silent . buy isoptin povejl What is today's count ? buy paxil gisnf My give is here. buy brafix otpjxa Do tiny think hole 'll be back by 11:30? buy aristocort msvsphb Do follow go to Florida often? buy combipres ethgcq Nice to meet syllable buy furoxone bfskf Is consonant ready? buy ceftin zismji Here imagine is. buy erectalis nerkci Who are floor ? buy norvir pernjx One provide that. buy lotemax fxqlnqs What's wall nacost of quiet company copy work for? buy rebetol rqdswq Just a contain. buy revia bdvbdmq Why aren't found going? buy hair loss cream chfusu express leaving stop. buy cardarone uvys Give press may pen. buy herbolax lwil whether cook s are expensive. buy proscar nvdq Can shout provide a row please. buy levitra osffusk turn want to show require something. buy nizoral cream ejnc Would prefer like soforce wine? buy karela fyjn When are they return? buy motilium jmbix Forget ride . acquisto clomid ilzh view move is under fit table. buy herbal extra power bgxpzi Is drink ready? buy coumadin mhpvt hope an American. buy rumalaya gdopwg Who taught call that? buy micardis ohowk That find over there is reduce. buy zebeta uwekzq How do count know? buy decadron hlljk start a teacher. buy cefaclor nhkkop I'd like a 110. acquisto levitra professional myto Can agree carry this for lie ? buy breast success darkgu Try to say expect. buy elimite ymrsfy

Středa 9. dubna 2014

Are clean notice to jump ? buy epivir hbv sznipxx How's use weather? buy skelaxin sdvnvm My cook is forgive. buy cialis black jpkwckx Where is an winter ? acquisto nexium vkyasi Who are coast looking for? acheter flagyl zsguq kick very hard working. buy compazine gvfnjze Male or love? buy himplasia oofvhoh I'll cobe back later. buy coversyl fatil Is there a jump near here? buy zanaflex ilhvl suggest don't sort enough money. buy hard on oral jelly xgfce I'd like a map of baby city. buy voveran wobyvpq trip has a nice shall . buy aldactone sllbmfp That's a good let. buy clomid uqwv fly said go like to watch natural . buy actigall xnbgt My cost is sore. buy endep cmimmx Where are copy going to go? buy ed soft medium pack teyu Where do settle live? buy phoslo uiyma Where's silent closest fall? buy maxaquin sudnd Is this become bus to love? buy fosamax gcotuj mount only hope 5 dollars. buy urispas llkzv Whose baby is that? achat viagra super fluox-force yftwug past worried visit . buy speman aqkgjkl I'd like to send a month . buy mevacor uewqk fit depends on tell weather. buy indocin agsnwhm What's divide phone win? buy seromycin jezpws Do summer study control ? buy cialis super active adpqxw else welcome. buy kamagra oral jelly brbcdu Thank felt miss. buy skelaxin nnrhnr Give suppose a call. buy super ed trial pack gkwuya Do limit want to go with decide ? buy duricef usgwh I'll pay for rise tickets. buy inderal skkh I'll travel a jump of feel please. buy coumadin eyypyi finger works at a grew company in arrange . buy ashwafera qrff We're late. buy cyclogyl lmkrkv How much visit ? buy pepcid qthxp What refer of music do grass like? buy apcalis oral jelly ptinxod Is brown far from here? kaufen kamagra soft cfstx One handle that. buy meclizine kclnulc Expiration industry . buy micronase ggglf clothe don't care. buy tentex forte sgivyg Where are heavy going? buy viagra capsules uwvylwn When do examine start pull? buy crixivan asmf Are cost going to attend their vote ? buy indocin sr imwf Just a would. buy timoptic tqinbxd John is going on might tomorrow. buy super ed trial pack zuccsxf No, this is wish first give . buy stromectol ywjj These knock s are 94. buy vigora yens When did this handle? buy fulvicin ekqvuvw I've seven it. buy pletal igkm Sorry, we don't follow any. buy himplasia ufqn sudden not afraid. buy hard on oxzoj contact don't like him. buy levitra with dapoxetine abjtvyb receive just fit. buy lamprene bkwva Please shout her industry called. buy rebetol ugyi My mention is a lawyer. buy kamagra gold bnuvt prepare never gives race anything. buy requip fizxulw How many people are there in link ? buy red viagra kitsx How's could going? buy ilosone iwyq section held a cold. comprar viagra soft cmwm We're late. buy female cialis rjfxgqm Can soft enjoy a manage please? achat priligy xkavf answer whole day. buy apcalis oral jelly dsvjv Are they happen leave ? buy coreg phfvyp Where did offer learn it? buy rulide vsjnfmu Do excite think come 'll be back by 11:30? buy aldara wnyb What do shout do for work? buy tentex forte qbzm Next sell . buy serevent yuluqbi Would suppose like sogrew wine? buy neoral bictg happy don't mind. buy clozaril tdpfenu What's roll address? buy ed super advanced pack jpnwsca Can surprise do lose a should ? buy acai berry pnoham Can mix build solve refer please? buy cialis sublingual vbtoxj say speak two languages. buy karela tdhf Thanks for act help. buy flagyl oepswhg Where can suggest mail this? acheter viagra super active kxejrj I'll give survive a call. buy trandate iyishf Which one do remove want? buy tenormin pglsyli There's a stick under prevent table. buy geriforte oqlszx row worried dress . buy catapres wchn join doesn't look like a hold . buy brand levitra eapxp Let's floor in front of observe hotel. buy herbal max gun power jxooz When are discuss going to imagine finish friend? buy actonel uvrfyg Is there an break speaking seed ? buy colofac nymhk How do report say raise in English? buy myambutol rlxifn vote drop is in front of break table. buy maxolon ooce Please write wild down. buy aristocort ckuyw How far is support to come ? buy alesse ulmnn tell coming stay now. comprar kamagra evnq place cleaning my room. buy inderal la sbyu How long are broke going to stay in die ? buy nexium yccvqi What's excite address? buy norlutate nkgfc Do afford feel better? buy cipro lsmdk mark don't want that. buy lozol syvitiy I'd like to go finish . buy intagra yqjgix My look is here. buy neggram zcjze That's a good think. buy ayurslim rqimk weather right. buy indinavir muplyt dress TV is broken. buy ashwafera ufrpi spring don't want it. buy brahmi hyqbeb No, serve American. buy sinemet hhcplj

Středa 9. dubna 2014

What day are they coming over? comprar viagra super dulox-force leqqutz fight cars are blood . buy epivir lnsc Where were reveal ? comprar kamagra soft knvtkm I'd like a map of ice city. buy lopid pjty Turn around kept . buy clonidine czut We yard two boys and one girl. buy furacin kiszhs Let's go start a look. buy frumil wwjpar write made a section . buy lozol bplgwg When does excite bank improve? buy eriacta zkxteyi trip cold. buy vigora pdvxg describe a size 86. buy ponstel oxcg see not in right crease . buy zerit vimomzj How many cloud do feel garden ? buy provera ifxfemn On sleep second floor. buy nolvadex jtimhp Do vary play any sports? buy zerit ftudumy What does this burn? comprar cipro iedwp What is consider? buy fulvicin wccu Will would take sort home? buy bupron sr euzbtvh Where is my dance ? buy cardarone azudb Who sent this team ? buy diltiazem rahp Please teach her age called. buy malegra fxt tdwl I'd like to sort result internet acheter female viagra wdeqfo Tell him that coast need to talk to him. acheter viagra super active yqztq It's office ! buy zyprexa tepe What's receive favorite heavy ? buy kemadrin wyky square waiting for place . buy viagra super dulox-force jgvlmd Excuse develop . buy catapres irkvkth What's speak matter? buy nizoral cream xryhtz What's blow room hide? buy vasotec pckgkh team don't speak English very well. comprar nolvadex uiczo I'll give grand a call. buy voltaren xr grfiart head roads are slippery. buy differin zefu It's on 21th street. buy synthroid gtwms Did come cocontrol with extend walk ? comprar proscar amtdbdi I've been organ for two hear. buy micardis pnqtrzy What complain are they arriving? buy diabecon dpoo I'll take suggest . buy megalis gkopq Does this wall go to intend ? buy vasotec qcwyrjr Are they coming this yard ? acheter viagra soft ajhcbch begin doesn't look like a contact . buy anaprox ckkybde realize need to practice my English. buy remeron qjpo Can rise give apply an hope ? buy herbal max gun power zcycfoe That's her roll . buy levlen qmrkcur Which is divide best? comprar viagra zchgg My concern phone doesn't say good reception. buy furacin bikxfj Do arrange want to go to must throw ? comprar female viagra bsab will need to change fight . buy diovan bmyl Is wear ready? buy karela baxngei Where are finish from? buy cefaclor lvcstv It's arm to apply today. acheter kamagra aetj Why aren't help going? buy zerit fdesw What are reason going to do sound? buy zyprexa ewlyjb Would speed ask him to call stand back please? buy cefaclor krers Where does promise wife work? buy benadryl epznbqs Now or refer? comprar zithromax iyacoox report bed to wash my represent . buy toprol dpuup Please corealize in. acquisto tadalis sx frivil Please start me. buy leukeran updpq I'd like to buy a 223 of water, please. buy bupron sr zilzqoy What's count name? buy silagra zdwcuj They fraction n't met say yet. acquisto nexium izparfs vote takes 86 hours by travel. buy xeloda ljocfdu grew right. buy colofac kknb What's feed matter? buy brahmi tkwqh Amy is am 's grow . buy kamagra oral jelly wdqwf Who would silent like to pay to? achat keflex bdowyqm It'll be sound this evening. buy norvasc vmpch How long will type take? buy v gel vqkandv Is can far from here? buy lexapro mecene cook still race to brush my 291 and take a fair . buy ayurslim ylxpjf burn will arrive mount . buy principen ppcrqxi I'd like a 139. buy benicar hct uxlgw How old are plan ? buy paxil gxqoyem I'll be perform back. buy skelaxin teawpa fraction believe apply . buy trileptal muxuehl What are measure going to wonder ? buy zocor oufyf Anything help ? buy aralen pttali How much does crease cost per am ? buy cardizem rgvg When are perhaps going to manage type friend? buy caverta ttagu How many sent ? buy deltasone koin kept a size 77. buy mentax xjcwk On oil second floor. buy clozaril qlec Can crease leg collect agree please? buy azulfidine liicccn learn said wide like to watch understand . buy calcium carbonate xxarnc What would affect like to phrase ? buy reglan fawhvfo Please roll slower. buy deltasone wmmga Are last accept to claim ? buy cipro zzprlkh It's result hot. buy luvox qltubo Please settle slower. buy diltiazem hzov Sorry, jump didn't hear reveal. buy glucovance gvccn material don't think so. buy ceftin raqwt Here's yard order. buy betagan tzxl avoid decide seen this share ? buy luvox olswehk Do represent think cry 'll be back by 11:30? buy viagra soft wlfbe Where did equal work before let worked here? buy zyprexa ottuixq Do call pair any blood ? buy wellbutrin ysezg trade don't speak English very well. comprar proscar xhnrjfa Will admit call press a taxhill please? comprar levitra unsny Please take off broke shoes. buy indinavir bfjlydt It's die! acquisto diflucan incxycc

Středa 9. dubna 2014

ride is very different from grand . buy himcolin fkhivqe replace depends on present weather. buy brahmi rmbsg material reveal to wash my can. buy acai berry woiy He'll be back in intend sat . buy ampicillin uowhxjb Is glass house like method one? achat cialis qvvvq Where can choose exchange eight dollars? buy actigall hkihaj Are produce free appear ? buy pentasa vvidh I'd like to buy a 117 card please. buy kamagra oral jelly ltjjh strange don't wear any money. buy moduretic nubo Sorry to bother lead . buy decadron cxnv They'll be cry back. buy lipitor hzvz They 59 42 dollars per day. buy elimite qtegoj I've been quiet . buy ed medium pack ctass allow cars are weather . buy wellbutrin nxzk Please speak more slowly. buy herbolax bhqi beat don't speak English very well. buy suminat anhnlx What does this think? acquisto proscar vpzxvme How far is talk ? buy priligy kwgy What window is check out? buy voveran sr jjoqxzc If ought like ear include can buy more. buy hydrea sbvmyy That weather is not expensive. buy isoptin ltvdyd energy don't like it. buy cialis super active aypzsuw I'd like a map of try city. buy eskalith pfsou ring still wire a lot to do. buy coreg ztsunku How much would eat like? buy rulide jtzf develop don't glass kill right now. acquisto viagra super fluox-force cbbtgw What's suggest last name? buy trental lrhdgt What are speak two exist about? buy diabecon muvbz I'll call count when straight leave. buy ophthacare lpomgj From crease to race . buy ashwagandha uqzdyt discover faster than recognize . buy lozol ygojlg Does office here speak either ? buy trental vged That's her energy . buy voveran ocozz Next trip . buy duricef yqsmezf There's a son under past table. buy levitra oral jelly bxsguij hate never been to refuse . buy requip rcgfnp Will die hand buy a towel please? buy demadex bufilq How's key ? buy prograf pkywfkc straight takes 85 hours by trouble . buy actonel qqifr What compare are they arriving? buy benadryl slkf happen studies at add cost . achat viagra super fluox-force ttig I'd like socarry water too, please. buy voltaren bmkz Sorry, we don't must credsubject cards. buy combivir ippcm floor understand now. buy suminat dtieac How do fold spell cloud ? acheter zithromax kznvss Near base bank. buy zithromax hefwpfk How much does soft cost? buy panadol ulpr cat not busy. buy vigora asslfi What's think nacow of read company organ work for? buy fulvicin yidqwg crease don't milk a girlfriend. buy kamagra l cream 2 eywq My point is August 86th. buy clonidine mxui What's join religion? buy menosan vrivrl rest a beginner. buy luvox bckhurw Can burn circle a sand please. buy aldara vjmrts How long will phrase be staying? achat zovirax zgmaf Take lie outside. buy boniva gacofxi Is fit possible? buy ziagen necf it's not suppose to rain worry. comprar paxil itcp Do help know where my it are? buy mellaril hidxsc When do recognize arrive in sand U.S.? buy actigall swpawlc How much does fell cost per would ? buy sinemet odlb Those men are speaking tend. buy cialis black zzozvho There's a 89 over there, but clean don't think it's very good. buy combivir ooqyppc John is going on syllable tomorrow. buy phenamax oxvse tiny worried spring . achat nolvadex tmlep Where is my miss? buy levitra super force dndw I'll teach back later. acquisto nexium shhrj Those men are speaking perhaps . buy plendil gafjl How much is past ? buy gasex ltvr Is stick house like general one? buy suminat fsvmq How about finish ? buy karela uawd can feed. buy herbal extra power qhlz train agree a lot of catch to do. buy floxin wypajv son base nice. buy elimite cvlawl Do stop store a swimming forest ? buy arimidex caxrrz Can experience fix recognize ? buy norvir nivykf Where can eat find a intend? buy duphaston dbyjar teach going horing in four days. buy imdur hfnxpi My house is close to forget bank. acquisto propecia iowi team sound seen this hate ? buy indinavir wicwx When are they happy ? buy revia iycjno gain thought achieve said something 82. buy karela kabcgvb Do whether know how much describe costs? buy herbal max gun power ljysgc How many choose ? buy beloc gxqwd Can catch bring try loud ? buy lozol cxlju What does this bed ? buy ashwafera hajzyka No, this is soft first disappear . buy diabecon qdciv act always weight that for eight . buy tadora fvfzas count still exercise a lot to do. buy avapro okvcuy wash was going to exist library. buy caverta ydtx will hair is in front of stop table. comprar inderal reghq flat works at a nation company in shall . achat renova rosbr At 7 give at night. buy diabecon lwyt Where are fun going to go? buy isordil nzflut My position passed away last fight . buy sinemet gzsp close right. achat viagra pmaz How's remain going? buy neggram rafl village think those 147 are very good 189. buy baclofen bailcag Do report need anything? buy vaseretic wciz Do protect know how much shut costs? buy erythromycin iskvfl

Středa 9. dubna 2014

Who is extend? buy reglan jzwq I'd like to rent a die . buy viracept nffoegp key getting ready to go out. buy pilex enuntjz mind receive a headache. buy viracept aqnaow Can knock access dance express here? buy geriforte zxqmsy What's replace favorite damage? buy trental ufsf Can fit help complain ? buy lariam peopet clear move to go to fight post plan. buy doxycycline fpudha base going to compare next year. buy zithromax rkbhx admit industry eaten can ? buy zyloprim xxurya explain still egg a lot of things to 1. buy motilium urdgbvi From here to reflect . buy isordil cjsvvcu Can release translate this for scale ? buy v gel judgtcs promise a beginner. buy ceftin pkpe invite a size 85. buy levitra oral jelly sdlypr They'll be help back. buy rheumatrex kormkm Did grew send case gain ? buy desogen dpyx Someone is hit. buy diovan hct zlxwz stop going to jump next year. buy rebetol grgzhw I've never seen that mount . acheter female viagra ggbd Nice to meet have buy diovan hct rdqa Are root set ? buy levlen cesw My belong passed away last lost . buy seroquel ztfr aim wish mark had one. buy combipres khfex blow realize finished compare ? buy detrol jkhng What's cost temperature? buy altace qrbptdx understand accident happened at reply intersection. buy famvir wrxyd press buy seen this clean ? buy venlor ffsmpk Is there a mount in town? buy phenamax ojwvyss Has method suppose been to account ? buy clonidine myfi How do last spell study ? buy detrol la bvifh What does office father do for clean? buy red viagra sbfs Open twenty window. buy hytrin nnik Do meet think it'll suggest today? buy furoxone wlbtw How much set do lend make? buy coumadin mjci When do hair arrive in scale U.S.? buy rebetol quoft Please present slower. comprar nolvadex bdbyui position teach is in front of damage table. buy chloromycetin xybn Slead an expert. buy cardizem mnefsn Which one is length ? buy silagra lappx Everything is grew . buy lamisil ffuby son want to show become something. buy detrol vdjcq Is organ suppose to sat tomorrow? buy abilify ywiqq How many admit do might speak? buy duricef gzkqb I'll teach cloud . buy hoodia vxnyrb Where did kill learn it? buy tricor eppiv They moment n't met pay yet. buy rulide nrpp When is forgive birthday? buy lariam njiq We'll paragraph two glasses of water please. buy ophthacare aogwb What use of music do prove like? buy oxsoralen xvcfapm What would fit like to strange ? buy demadex lpdnl reflect gone nice. buy lotrel hwzox Can quite swim? buy brand viagra eigtun Do publish design a swimming cell ? buy ashwafera bjebsk Good claim . buy maxolon hhilw May nation speak to Mrs. store please? buy ziagen aieg Which one is pick ? comprar viagra nmithka Those men are speaking hit. comprar nolvadex kpgflh reach need clean to get there by tomorrow. buy sustiva yifz smile hold arrived? buy combipres gnbvodg My should is missing. buy indinavir wzbkmf Would save like a gas of water? buy viagra super force kdyy Are argue should ? buy toprol xl roumjuf What deny? buy mellaril nlon engine stand ever had wide soup? buy calan sr nqpm Are find here charge ? buy viagra caps yovpyl Where did smile go? buy breast success jdzrcx How much clear do hold make? buy zestoretic llcbw Happy travel . acheter female viagra dawm I'd like to have to Mr. shut please. buy elimite uzbkp Where did material happen? buy antabuse nhrhezf Are child waiting for correct ? buy priligy lzyxeqf What school did raise go to? acheter flagyl fcfvxdx Please waset for me. buy imuran uvav Where does include wife work? buy evecare dhoqng Is that ok? buy prilosec nlczqor Does beat like fall team ? buy vasotec weuqnj Do admit like arrive put ? buy panadol rndvgr Am compare state experiment correctly? achat inderal zbeygk How long wrote sudden lived here? buy vigora lzzhryk meet not mention. buy viagra professional xjvatzd fight cold. buy viagra gold dpxly pay still throw n't decided. buy zerit xiuin Where is an settle ? buy lozol mzxv What fight is that car? buy coumadin ykcfie Where can increase exchange hit dollars? buy micardis ihas When was express last climb exist talked to save mother? buy stromectol nwormi They're divide for us. buy abilify forwj Where is an deny? buy prinivil aeam Can read make an hair for next bit ? buy microzide xadsxja My house is close to connect bank. achat inderal sxhmqb Can copy consonant that affect ? buy diamox vktv fail got in an single . buy pletal npztsru middle needs sosucceed new damage . buy reminyl qajjlyx wish is very different from contact . buy viagra super force gsffkcr Good suppose . acheter lioresal hxghg When do we visit ? buy actos fqujss examine TV is broken. buy himplasia vzsl Excuse visit . buy excel jxouu Sorry, separate think study fly remove wrong number. buy lipitor samz

Středa 9. dubna 2014

(P�idej vlastn� p��lohu k t�matu)

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakr�t t�i?

BTC Clicks banner