Úterý˝ 26. května 2015

Petr Hájek o 11. září 2001

Freeglobe.cz, Petr Hájek, Smrt ve Středu,   Sobota 1. leden 2011

Jedenácté září V New York City se tak, jak nám, bylo předvedeno, zdůvodněno a zafixováno, nikdy nestalo. Nemohlo se stát. Obraz, který politická reprezentace USA pro vlastní i světovou veřejnost vytvořila, byla v každém případě manipulace, přinejmenším mediální. Platí to bez ohledu na to, zda například prezident Bush byl sám manipulován a naši potomci si místo něho za padesát let povzdechnou, že věřit tajným službám byla jeho největší chyba, nebo zda také on je vědomým účastníkem celého podvodu.

Jednoho krásného pozdně letního rána narazila dvě americká letadla do dvojice vysokých newyorských kancelářských budov. Svět se otřásl v základech, a proměněn jest.

Zničení budov WC na Manhattanu teroristy zcela určitě agresí jednoho státu proti jinému nebylo. Pokud se přidržíme oficiálního výkladu, šlo o nábožensky motivovaný útok několika islámských fanatiků na domnělého satana a to, že se podařil, bylo nanejvýš selháním institucí zajišťujících vnitřní bezpečnost USA, určitě ne útokem jiného státu na Ameriku. Je to však přesvědčivým znamením nástupu nové doby, která nenese bezesporu věci svobody nic dobrého a vystaví svět obtížným zkouškám, ovšem v úplně jiném smyslu, než jak se nás snaží mystifikovat politický a mediální mainstream.

Že jsme se pravděpodobně stali předmětem nejefektnější manipulace moderní doby, je vidět především z důsledků. I kdyby totiž všechny události zamýšleného obrazu spolu skvěle a přesně lícovaly, to co následovalo je samo o sobě dostačujícím důkazem o umělém původu celé tragédie. Pokud by totiž opravdu šlo o zdařilý útok několika odhodlaných muslimských radikálů, jimž by se v podstatě povedl státní převrat v Americe, ale moci se nechopili, protože o ni neusilovali, stejně jako viditelně neusilovali o vnitřní rozvrat "satana současné epochy", byli bychom svědky nejbizarnější události v lidských dějinách. Pak by jedenácté září byl pouze surrealistický či spíše patafyzický studentský mejdan. Amerika by se v reakci na toto ponížení (protože o nic jiného nešlo) uraženě uzavřela světu a dalších deset let by se věnovala přebudovávání systému svých tajných služeb, státního a vojenského aparátu, které katastrofálně selhaly. Stal se však pravý opak. Kyselé ovoce ze stromu mystifikace, které od té doby jíme, má všechny znaky útoku na samu původně svobodnou podstatu USA a jejich evropských spojenců.

V rozhovoru na závěr svého druhého volebního období označil G.W. Bush za svou největší chybu, že "příliš důvěřoval informacím tajných služeb". Pokoušel se tím odůvodnit své tragické rozhodnutí o invazi do Iráku. Kdyby nešlo o autentický výrok, znělo by to jako mimořádně hloupý protiamerický vtip: USA napadnou suverénní stát, nastolí v něm loutkovou vládu a současně rozjedou krvavou a nekonečnou občanskou válku, při níž umírají nejen tisíce "bezvýznamných" místních obyvatel ale i hrdinných Američanů. A to vše, jak se ukáže, vlastně jen nedopatřením, bezděčným, či možná záměrným přehmatem nějakého analytika CIA. Vzhledem k tomu, že o vtip nejde, demokratický idealista by nyní očekával že "svobodná a nezávislá média" se na páchnoucí stopu vrhnou jako honicí psi a budou chrlit tuny zásadních otázek typu: byl prezident USA skutečně jen "obětí" mylné informace, nešlo o záměrnou manipulaci, o zpravodajskou hru, která směřovala k vyvolání mediálně "spravedlivé války" za účelem posílení vojenské přítomnosti ve strategické oblasti Středního východu? A pokud ano, co z toho plyne? A stalo se to poprvé, nebo jde o chronický syndrom nešťastných přehmatů? Ale i průměrného optimistu by měl ovanout aspoň stín znepokojení: kdo tedy skutečně vládne vojensky a technologicky nejsilnější mocnosti současného světa, pokud existují nekontrolovatelné mechanismy umožňující nevoleným silám manipulovat osobnostmi v čele státu jako figurkami? Tušíme vůbec, jakému nebezpečí je v tom případě současný svět vystaven? A není právě tohle jeden z klíčových principů postdemokracie? Je příznačné, že žádné podobné otázky "seriózní" hlavní média za mořem ani v Evropě po Bushově interview nenastolila.

V soukromém rozhovoru se Václav Klaus odvážil zapochybovat o invazi do Iráku jako účinné metodě řešení mezinárodních problémů. Klaus pochopitelně neměl žádné tajné zpravodajské informace, které by Bushovi scházely. Jen jsa bytostným konzervativcem usoudil, že si nejen může ale i musí dovolit určitou míru ideového nesouhlasu, Jako celoživotní přítel Ameriky a obdivovatel republikánských, svobodymilovných a demokratických tradic měl dokonce za svou povinnost "uměřeně" vyjádřit obavy ze způsobu, jakým hlavní světová velmoc iráckou krizi vytvořila.

Sotva kdo si téměř před deseti lety za suverénního předsednictví Václava Klause uvědomoval, že totiž už tehdy se kolem klíčových ideových otázek formovalo v ODS "neokonzervativní" křídlo, které se stavělo do opozice proti pravicového konceptu. Ti, kdo již tehdy bombardování z různých důvodů "chápali", či omlouvali, se později stanou ministry ve vládě Mirka Topolánka.

Spojení s Bushovou neokonzervativní administrativou bylo prostřednictvím stále se rozšiřujícího kruhu ódéesáckých klonů "nepolitické politiky", zvláště prostřednictvím amerických kontaktů Alexandra Vondry. Poté dochází k propojení vedení ODS s lidmi kolem Václava Havla. Jeho bývalý hradní kancléř K. Schwarzenberg se stává ministrem zahraničí. Sebevražedná témata radar, americká vojenská přítomnost, rychlé uznání "americko-albánského" Kosova či na evropské poměry neobyčejně agresivní politika vůči Ruské federaci nedávala vůbec žádný smysl. Republika je nepotřebovala, veřejnost byla většinově proti, a ODS na nich strašlivě krvácela, nic nezískala, a přesto na nich fundamentalisticky trvala.

Uznávaný teoretik médií McLuhan vyslovil již před lety základní poučku: střežit je nutno jen malá tajemství, velké tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne věřit. Jinými slovy, velká tajemství není třeba složitě utajovat, sofistikovaně konspirovat, detailně inscenovat. Z požáru Říšského sněmu obvinila goebbelsovská propaganda komunisty. Nacisté potřebovali záminku, aby se mohli razantně vypořádat s konkurenčním diktátorským systémem. Nejlepší cestou, jak jedním úderem zmanipulovat domácí i světové veřejné mínění, byla inscenace dechberoucího divadla, útoku na symbol německé státnosti. Nebylo k tomu třeba složité konspirace. Představa, že tento neuvěřitelný čin zorganizovala sama nacistická propagandistická mašinérie, byla pro zraněné německé vlastenecké cítění nemyslitelná.

Stejně postupovali komunisté. V 50.letech totalitní moc vytvořila fikci protistátního spiknutí ze zahraničí organizovaných teroristů, kteří údajně usilovali o násilné svržení právě nastoleného nejspravedlivějšího společenského uspořádání. Sama zmanipulovaná veřejnost vytvořila zeď mezi realitou a lží. Právě tento typ zjevných mystifikací, které veřejnost přijme za své a drží je pak silou rozjetého setrvačníku má na mysli McLuhan. Vytvoří-li totiž inscenátor - nejlépe státní moc - dostatečně šokující veřejné představení, které překročí míru běžné uvěřitelnosti, veřejnost sama zabrání identifikaci pravého původce. V instinktivní sebezáchovné emocionální reakci obklopí veškeré racionální pochybnosti hradbou iracionální důvěry v oficiální verzi. Opak by znamenal připustit, že státní moc se zcela vymkla veřejné kontrole a že tedy všechny jistoty, na nichž dané společenské uspořádání spočívá, jsou jenom fikce.

Lenin dobře věděl, proč si musejí pučisté osvojit základní poučku, že "ze všech umění je nejdůležitější film". Lidé se mají stát přímými svědky (tj. na vlastní oči) událostí, které se nikdy nestaly, nebo se staly jinak. Totéž věděl Goebbels, proto dodnes máme k dispozici záběry hořícího Říšského sněmu, slavné "jedenácté září" nacistické moci. Koneckonců to věděl už i císař Nero, jeho zapálení Říma bylo typickým "jedenáctým zářím" startujícím obrovskou kampaň proti křesťanským "teroristům" ohrožujícím Ameriku antické epochy. Povšimněme si důležité věci: Řím zapálil Nero, nikoli křesťané, Říšský sněm sami nacisté a z Aurory žádní revoluční námořníci nevystřelili, víme jen proto, že stojíme na straně vítězů. Dějiny píší vždy vítězové. Ti nám odhaluji podvody svých protivníků, jimž ovšem veřejnost ve své době "upřímně" a opravdově věřila (kromě několika bezvýznamných "popíračů", s nimiž to obvykle dopadá s právem silnějšího špatně).

Bolševičtí i nacističtí socialisté nevytvářeli své propagandistické mystifikace se zvrhlým záměrem, aby nastolili Zlo. Naopak, jejich upřímné a zanícené vize směřovaly zásadně k nastolení Dobra a jeho rozšíření po celém světě. To teprve zpětně, poté co prohráli, vidíme hekatomby zavražděných, doléhá k nám křik mučených obětí a zničených životů. Probíráme-li se donedávna přísně tajnými komunistickými a nacistickými archivy, a říkáme si: aha, tak takhle to tedy bylo! Tohle a tohle zinscenovali docela primitivně, a lidé jim to baštili navzdory absurditě celé věci. A vědomě s nimi na tom spolupracovali to, o nichž bychom to nikdy neřekli: intelektuální elity, spisovatelé, umělci, filozofové - jak je to možné?

Každý, kdo nežije zcela mimo realitu, ví co dělal jedenáctého září. Není to úžasné? Spíš vysoce podezřelé. V každém případě je z toho patrné, že si někdo přinejmenším šikovně pohrál s naší kolektivní pamětí. Dnes již existuje rozsáhlá textová i obrazová publicistika prokazující, že oficiální verze událostí z jedenáctého září je čirý nesmysl. Bylo vyrobeno i několik seriózních filmů, ani jediná veřejnoprávní televize žádný z nich neodvysílala, napsána řada knih, článků, seriálů. V USA podle různých průzkumů ( s děsivým, a vlastně také docela příznačným rozptylem, který říká něco podstatného o jednom z důležitých nástrojů mediálních manipulací),  jde o dvacet až padesát procent populace. Není překvapivé, že většina našich médií se pochybnostem kolem jedenáctého září nadále ostentativně nevěnuje.

V oficiálním výkladu událostí 11. září je řada nejasností. V Národní protiteroristické komisi, jež byla založena déle než rok po pádu Dvojčat, aby vše vyšetřila, působila řada lidí, o jejichž nezaujatosti je možné s úspěchem pochybovat, a výsledky její práce jsou v mnoha ohledech neuspokojivé - dokonce lze tvrdit, že v mnoha ohledech mlží, manipuluje s fakty a prokazatelně brání hlubšímu zkoumání některých nejasností. Mezi kritikou oficiálních závěrů vyšetřování a tvrzením, že jde o jedno velké spiknutí, je přece jen pár kroků. Jestliže by totiž bylo možné naplánovat spiknutí, v němž jsou zapojeny nadnárodní firmy, tajní agenti, armádní špičky, demokrati, republikáni, pak nemá smysl chodit k volbám. A pokud o tom všem záměrně mlčí i všechna významná média, pak nemá smysl sledovat televizní zprávy a číst noviny. Znamená to uvěřit, že naše západní společnost ve svých základních principech naprosto nefunguje.

Kdyby nebylo Usámy Bin Ládina, musel by ho Hollywood vymyslet.

Většinový postoj běžných slušných lidí - z pochopitelných sebeobranných důvodů nemohou připustit, že je vláda a média podvádějí. To by pro ně žití v pravidlech této blahobytné civilizaci úplně ztratilo smysl. Svou obecnou důvěrou v elementárně poctivý grunt svobodného společenského systému, v němž žijí, pracují, vychovávají děti a utrácejí těžce vydělané peníze, sice na jedné straně stabilizují celý systém a brání, aby byl příliš snadno vykolejen, současně však paralyzují možnost odhalení velkých a zásadních podvodů. Je tudíž principiální omyl věřit či spoléhat na to, že existuje riziko náhodného odhalení. Naopak, vůbec neexistuje! Všechny největší nespojitosti a nesmysly byly přeci dávno odhaleny, zveřejněny - a nic se dále neděje! Většinového občana to dílem nezajímá, protože má v čase úplně všední starosti a pátrání po nějakých státních podvodech, jak je zvyklý, patří spíše do televizní a filmové zábavy typu Akta X. Dílem má za to, že kdyby šlo opravdu o něco vážného, média s tím dříve či později vyrukují a bude z toho skandál.

V oblasti zahraniční politiky G.W. Bush navázal na Clintonovu strategii "humanitárních vojenských intervencí". Aby tuto myšlenku mohl mohl učinit světovou realitou, muselo přijít něco zásadního. Bipolární svět neexistoval, s ním padla i "Říše zla". A marxistická větev neokonzervativismu dobře věděla, že musí definovat nepřítele. Jen proti němu má "morální právo" zaútočit kdekoli na světě. A současně velký nepřítel, který umí překročit hranice země a operuje přímo v USA (EU), dává regulérní příležitost podříznout pilíř občanských svobod a nakonec dostat celou společnost ještě hlouběji pod státní dohled. Pokud aktuální nepřítel není, bude stvořen. Před očima celého světa, při přímém přenosu. Především proto existuje reálná možnost, že 11. září opravdu zorganizovaly tajné služby USA.

Jedna z vážnějších konspiračních teorií tvrdí, na základě docela slušné argumentace, že všechno včetně Al-Kaidy je výtvor amerických tajných služeb.

Pokud Usáma opravdu existoval či existuje, nebude nikdy chycen. Pravděpodobně jednoho dne záhadně zmizí a přestane o sobě dávat vědět, takže jeho vděčným seriálovým divákům nezbude, než s těžkým srdcem vzít na vědomí, že zahynul kdesi v afghánských horách na následky akutního úpalu nebo chorobné trudnomyslnosti.

Mantra mezinárodního terorismu posloužila jako ideální prostředek k prosazení stále tužších a explozivně se množících zákonů a omezení prakticky všeho, co dosud ještě alespoň zčásti zbývalo v soukromém vlastnictví. Víceméně obecná shoda dnes naopak panuje vtom, že všechny americké zahraniční intervence a mise, které jedenácté září odstartovalo, skončily katastrofou. A svět je po nich paradoxně mnohem méně bezpečným místem nejen ve srovnání s dobou, kdy se hroutil komunismus.

Pokud někdo pochybuje, je napříště blázen, popírač, spojenec teroristů, fantasta, anebo všechno dohromady Jinak není třeba nic dokazovat ani obhajovat.

Je to pozoruhodná bilance, padly celé státy, byli uloveni a popraveni členové jejich vlád včetně prezidenta, zavražděny desetitisíce místních občanů, a nic! Skupinka zaprášených pistolníků kolem vůdce hnutí odporu si dál spokojeně žije a v plné síle řídí svou celosvětovou organizaci. Je to nesmysl! I hodně důvěřivému a zmanipulovanému člověku by mohlo být mírně nápadné, proč velmoci typu USA, které může zasáhnout kdekoli na světě, dodnes toho mysteriózního hubeňoura nechytila. Přemýšlivější by to mohlo nakonec přivést ke znepokojivé otázce co je to za mizernou telenovelu? A pokud Bin Ládin opravdu fyzicky existuje, nebyl dopaden proto, že je pro Američany a jejich spojence nezbytný jako ropa, s níž ostatně v zájmových hlubinách, byť třeba nepřímo souvisí.

Jak by kdo zdůvodnil desetitisíce kamer, monitorování veškerého pohybu kterékoli osoby, volný vstup do dříve zapovězených soukromých objektů a životů a bankovních tajemství? Základní mantra zní: vše pro vaši bezpečnost, občané! Protijed: čtěte Zamjatina a Orwella, tam to všechno je. Představte si svět náhle zbavený Bin Ládina. Proti komu se bude bojovat?

Je příznačné, že původně pacifistický levicový intelektuál Havel se na vrcholu politické pyramidy kafkovsky metamorfoval (především v důsledku svých nadstandardních kontaktů s prezidentem Clintonem a jeho "českou" ministryní zahraničí") v radikálního neomarxistu. V poslední fázi svého prezidentování už přímo chrlil válečnické výzvy k šíření Dobra ohněm a mečem. "Humanitární" válečné operace ho natolik vzrušily a oslnily, že aplaudoval i všem preventivním válkám republikána Bushe. Americká invaze do Srbska, formálně krytá souhlasem členských zemí NATO byla prostřednictvím M. Albrightové patrně nejdůležitějším dramatickým dílem Václava Havla. V každém případě se ale "humanitární bombardování" stalo jeho divácky nejvděčnější absurdní fraškou.

Petr Hájek, Smrt ve Středu, výběr citátůPďż˝evzato z Freeglobe.cz, Petr Hájek, Smrt ve Středu

Zobrazeno: 721x

<< K t�matu

 (Tak to začíná pomalu a jistě mezi "vysokými ptáčkami" americké politiky vřít. Pod tlakem důkazů si začínají politici házet jeden na druhého jen aby na sobě nenechali stín podezření z nějaké nekalé činnosti. Nasvěčuje o tomu následující kauza mezi Lewisem Linnym a Bushem. pozn. J.Ch.). Americký prezident George Bush údajně schválil záměrný únik tajných informací o identitě agentky CIA. Tvrdí to Lewis Libby, bývalý blízký spolupracovník viceprezidenta Richarda Cheneyho. Libby je kvůli tomuto úniku vyšetřován a bylo proti němu vzneseno již pět obvinění. Kdyby se jeho tvrzení ukázalo jako pravdivé, byla by to pro Bushe i Cheneyho těžká rána, protože prozrazení agenta Ústřední zpravodajské služby je v USA trestným činem. Navíc prezident i viceprezident v minulosti opakovaně podobné úniky informací rozhodně odsuzovali a požadovali přísné potrestání viníků. Libby podle dnešního oznámení vyšetřovatelů vypověděl, že informaci o agentce CIA Valerii Plameové, kterou později prozradil novinářům, získal od Cheneyho. Ten mu však prý zároveň řekl, že je zájem na jejím vyzrazení a tento záměr údajně osobně schválil sám Bush.

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=1301

Pátek 15. prosince 2006

Papers: Cheney Aide Says Bush OK'd Leak

http://www.infowars.com/articles/us/cheney_aide_says_bush_okayed_leak.htm

PETE YOST, Associated Press | April 7 2006

WASHINGTON - Vice President Dick Cheney's former top aide told prosecutors that President Bush authorized a leak of sensitive intelligence information about Iraq, according to court papers filed by prosecutors in the CIA leak case.

The filing by Special Counsel Patrick Fitzgerald also describes Cheney involvement in I. Lewis Libby's communications with the press.

...

Pátek 15. prosince 2006

Newt Gingrich Considers Political Opposition, American Citizens, to be an ''Insurgency''

A. Alexander, August 7th, 2006

Some have expressed concern over Newt Gingrich's use of the term "insurgency", while referring to Ned Lamont supporters in Connecticut. From a personal perspective, Gingrich was correct in obliquely referring to America's blogosphere and directly Lamont supporters, as being an "insurgency". Gingrich, of course, meant the term to be derogatory and a means of linking those that oppose Bush's war follies with terrorists. Still, Crazy Newt the serial divorcer was correct in more ways than he fully understands and, too, revealed the Neo-Conservative agenda in a clear and yet, unintended way.

That Gingrich would openly refer to those who oppose Bush-Republican Neo-Conservative madness as being an "insurgency" is, in a very real sense, the first public admission that the Bush regime and Republicans are at war with the American people. It is a blatant confession of the ultimate Neo-Conservative agenda, i.e. a deliberate and swift movement toward a very real Executive dictatorship wherein those who dissent or disagree are "the enemy" or members of an "insurgency". Gingrich's use of the term "insurgency" when referring to fellow Americans reveals in no uncertain terms the reality that the Neo-Cons recognize a movement forming that consists of the American people and that is designed to directly challenge their drive toward a nationalist imperialistic dictatorship.

... 

http://progressivedailybeacon.com/more.php?page=opinion&id=1231 

Pátek 15. prosince 2006

Coach Factory Outlet

NEWPORT, Wales — President Obama escalated the American response to the marauding Islamic State in Iraq

Coach Factory Outlet

and Syria on Friday, recruiting at least nine allies to help crush the organization

Coach Outlet

and offering the outlines of a coordinated military strategy that echoes the war

Coach Online Outlet

on terror developed by his predecessor, George W. Bush, more than a decade ago.

Coach Factory Outlet

In his most expansive comments to date about how the United States

Coach Outlet Store

and its friends could defeat ISIS, a once-obscure group of Sunni militants that has

Coach Outlet Store

now upended the Middle East and overshadowed Al Qaeda, Mr. Obama said the effort would rely on American airstrikes against

Coach Outlet Online

its leaders and positions, strengthen the moderate Syrian rebel groups to reclaim ground lost to ISIS,

Coach Factory Outlet

and enlist friendly governments in the region to join the fight.

Coach Factory Online

U.S. Military Strategy Against ISISAUG. 21, 2014

Coach Factory Outlet

President Obama and Prime Minister David Cameron of Britain visited students at Mount Pleasant Primary School,

Coach Outlet Store Online

in Newport, Wales, as leaders gathered for a NATO summit meeting on Thursday.

Chanel Handbags

bama and Cameron Call on NATO to Confront ISISSEPT. 4, 2014

Louis Vuitton Outlet Online

hancellor Angela Merkel of Germany with President François Hollande of France.

Louis Vuitton Outlet

NATO Plans a Special Force to Reassure Eastern Europe and Deter RussiaSEPT. 5, 2014

Louis Vuitton Belt

President Obama, Prime Minister David Cameron of Britain and the NATO secretary general, Anders Fogh Rasmussen, seated.

Hermes Belt

NATO Prepares New Sanctions Over Russian Action in Ukraine SEPT. 4, 2014

Coach Outlet Online

While the president’s aides maintained that he has not yet decided to authorize airstrikes in Syria

Coach Outlet

— which he has already done on a limited basis in Iraq — Mr. Obama likened his developing strategy on ISIS to the American effort against Al Qaeda in Pakistan’s tribal regions, which has relied heavily on airstrikes.

Coach Factory Outlet

Mr. Obama has been under enormous pressure to articulate a way to counter ISIS,

Coach Outlet Online

which has proclaimed itself an Islamic caliphate that knows no borders and has demonstrated ruthless behavior,

Coach Factory Outlet

including the videotaped beheadings of two Americans. After creating a political tempest by saying last week that his administration lacked a strategy,

Coach Outlet Store Online

Mr. Obama sought on Friday to portray himself as spearheading the effort.

Coach Outlet Store Online

But in so doing, the president risks further entangling the American military in exactly the type of costly foreign conflict

Coach Factory Outlet

he has long sought to escape. And his administration has been unable to explain

Coach Outlet

how he can vanquish ISIS without indirectly aiding President Bashar al-Assad of Syria,

Coach Handbags Outlet

regarded by the administration as an odious leader who must resign.

Coach Outlet

Nonetheless, Mr. Obama’s comments, made at the conclusion of a NATO summit meeting here,

Coach Outlet

were in effect a significant expansion of his earlier assessments of the ISIS threat

Chanel Handbags

— simply by offering a direct comparison to the strategy against Qaeda militants.

Louis Vuitton

“You initially push them back, you systematically degrade their capabilities,

Louis Vuitton Outlet

you narrow their scope of action, you slowly shrink the space,

Gucci Belts

the territory that they may control, you take out their leadership,”

Gucci Belt

Mr. Obama said at a news conference here.

Louis Vuitton Outlet Online

“And over time, they are not able to conduct the same kinds of terrorist attacks as they once could.”

Oakley Sunglasses Outlet

He said that “we are going to degrade and ultimately defeat ISIL, the same way that we have gone after Al Qaeda,”

Louis Vuitton Outlet Online

using an alternate acronym for ISIS. He drew the analogy to Pakistan as an example of

Oakley Sunglasses Outlet

how the United States can go to war against militants while limiting the number of American ground combat troops.

Cheap Oakley Sunglasses

Mr. Obama spoke after aides had unveiled what Defense Secretary Chuck Hagel called the “core coalition”

Oakley Sunglasses

to fight the ISIS militants, the outcome of a hastily organized meeting on the sidelines of

Louis Vuitton Outlet

the NATO summit talks. Diplomats and defense officials from the United States, Britain, France, Australia, Canada, Germany, Turkey, Italy, Poland and Denmark huddled to devise a two-pronged strategy:

Oakley Sunglasses Outlet

strengthening allies on the ground in Iraq and Syria, while bombing Sunni militants from the air.

Louis Vuitton Outlet

“There is no containment policy for ISIL,”

Oakley Sunglasses Outlet

Secretary of State John Kerry said at the start of the meeting.

Oakley Sunglasses

“They’re an ambitious, avowed, genocidal, territorial-grabbing,

Oakley Sunglasses

caliphate-desiring quasi state with an irregular army, and leaving them in some capacity intact anywhere would leave a cancer in place that will ultimately come back to haunt us.”

Sobota 6. září 2014

christian louboutin coach purses louis vuitton replica michael kors outlet lv handbags north face jackets coach factory outlet black friday sale louis vuitton outlet michael kors outlet michael kors black friday 2014 louis vuitton black friday 2014 north face black friday 2014 ralph lauren bedding louis vuitton neverfull michael kors outlet store black friday 2014 the north face outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale black friday ads louis vuitton diaper bag coach purses louis vuitton outlet stores coach factory outlet designer handbags black friday christian louboutin shoes on sale ugg black friday coach outlet store online coach factory outlet burberry outlet online louis vuitton outlet christian louboutin outlet store louis vuitton backpack north face coats christian louboutin outlet coach factory outlet oakley sunglasses ralph lauren coach factory coach factory online north face women's jackets michael kors handbags coach factory outlet burberry sale online uggs australia louis vuitton outlet burberry bags for sale louis vuitton luggage the north face sale michael kors coach factory online oakley sunglasses discount canada goose black friday 2014 cheap oakley sunglasses coach factory outlet uggs australia the north face jackets ugg boots sale louis vuitton bags black friday 2014 christian louboutin michael kors handbags burberry outlet stores uggs outlet burberry scarf uggs for women michael kors outlet christian louboutin outlet north face mens jackets coach purses coach handbags new 2014 black friday 2014 michael kors outlet north face outlet coach factory christian louboutin shoes oakley sunglasses cheap coach factory coach outlet cheap uggs oakley sunglasses sale ugg boots cheap north face black friday 2014 burberry outlet stores christian louboutin shoes christian louboutin sale burberry outlet louis vuitton black friday coach usa louis vuitton black friday 2014 michael kors bags north face black friday louis vuitton backpack coach handbags new 2014 christian louboutin north face outlet louis vuitton outlet online coach purses outlet the north face outlet black friday deals coach factory outlet louis vuitton black friday ugg outlet ugg boots on sale classic louis vuitton handbags ugg boots sale ralph lauren outlet the north face sale michael kors outlet online oakley sunglasses louis vuitton luggage louis vuitton outlet online ugg outlet cheap uggs coach black friday uggs on sale louis vuitton bags louis vuitton 2014 christian louboutin shoes michael kors outlet store canada goose black friday 2014 north face coats coach factory outlet coach black friday 2014 burberry outlet christian louboutin sale coach factory louis vuitton outlet coach factory store online coach bags ralph lauren polo outlet coach outlet usa oakley glasses coach purses polo outlet polo ralph lauren outlet coach black friday 2014 black friday sales coach outlet louis vuitton purses ugg boots on sale classic black friday sale louis vuitton neverfull coach factory outlet coach handbags new 2014 coach outlet cheap coach purses louis vuitton outlet ugg boots the north face outlet stores burberry bags coach factory outlet black friday uggs outlet north face backpacks north face mens jackets polo ralph lauren outlet coach factory store north face jackets black friday coach black friday 2014 michael kors outlet online prescription sunglasses coach outlet online ralph lauren outlet online lv outlet christian louboutin outlet michael kors ralph lauren outlet coach outlet sunglasses for men north face backpacks black friday 2014 louis vuitton speedy coach factory outlet online ralph lauren outlet louis vuitton sunglasses michael kors outlet stores ugg black friday oakley sunglasses outlet the north face backpacks ralph lauren outlet michael kors outlet louis vuitton purses burberry sale authentic louis vuitton handbags ralph lauren sale michael kors outlet stores michael kors purses the north face outlet locations uggs australia louis vuitton black friday michael kors outlet online cheap north face jackets michael kors outlet store discount oakley sunglasses canada goose black friday coach outlet store online burberry outlet coach handbags new 2014 black friday deals christian louboutin shoes coach factory online christian louboutin outlet mall coach outlet store online coach handbags new 2014 christian louboutin outlet shoes uggs for men coach outlet coach outlet michael kors outlet online coach outlet canada michael kors coach handbags michael kors outlet ugg sale uggs for men michael kors outlet store michael kors outlet stores christian louboutin outlet online louis vuitton bags on sale burberry scarf sale cheap louis vuitton handbags black friday deals louis vuitton handbags outlet coach outlet polo outlet lv outlet michael kors black friday michael kors outlet online christian louboutin outlet cheap ugg boots burberry bags coach factory outlet online louis vuitton handbags oakley sunglasses louis vuitton 2014 ugg boots clearance black friday sale michael kors outlet michael kors black friday coach outlet louis vuitton outlet stores ugg sale coach handbags new 2014 burberry outlet online coach outlet louis vuitton bags ugg sale coach factory outlet louis vuitton outlet ralph lauren michael kors outlet online michael kors bags burberry handbags michael kors handbags louis vuitton wallet burberry outlet california coach outlet store online burberry outlet online michael kors outlet online christian louboutin ralph lauren home coach factory north face black friday coach outlet coach handbags new 2014 michael kors bags coach outlet store online coach handbags new 2014 michael kors north face outlet store the north face jackets louis vuitton outlet coach outlet coach factory online burberry sale oakley store michael kors handbags burberry sale coach black friday michael kors sale black friday 2014 burberry outlet louis vuitton handbags coach black friday michael kors lv handbags the north face outlet christian louboutin polo outlet michael kors outlet coach factory coach bags michael kors outlet stores ugg black friday 2014 louis vuitton black friday 2014 coach factory online coach factory outlet online burberry outlet the north face lv outlet louis vuitton replica michael kors outlet online oakley sunglasses outlet store black friday sale designer bags the north face jackets black friday deals burberry scarf coach factory outlet canada burberry outlet stores coach outlet store online louis vuitton 2014 michael kors handbags outlet uggs australia michael kors black friday 2014 coach outlet ugg black friday 2014 lv speedy www.louisvuitton.com coach outlet stores online louis vuitton belt louis vuitton wallet ralph lauren michael kors black friday polo ralph lauren coach handbags canada goose black friday burberry bags on sale michael kors outlet coach factory online michael kors black friday 2014 designer handbags coach outlet store online black friday deals coach handbags coach factory outlet online black friday ralph lauren polo outlet louis vuitton backpack coach purses burberry scarf sale

Pátek 29. srpna 2014

BTC Clicks banner