Sobota 30. května 2015

>>Kvantová mechanika


Masmédia

Existence: Am I a hologram?

New Scientist - [28.07.2011]

TAKE a look around you. The walls, the chair you're sitting in, your own body - they all seem real and solid. Yet there is a possibility that everything we see in the universe - including you and me - may be nothing more than a hologram. It sounds preposterous, yet there is already some evidence that it may be true, and we could know for sure within a couple of years. If it does turn out to be the case, it would turn our common-sense conception of reality inside out.


V�ce...

How to be in two places at the same time

New Scientist - [19.07.2011]

An ambitious experiment to make a glass sphere exist in two places at once could provide the most sensitive test of quantum theory yet. The experiment will place a sphere containing millions of atoms – making it larger than many viruses – into a superposition of states in different places, say researchers in Europe. Physicists have questioned whether large objects can follow quantum laws ever since Erwin Schrödinger's thought-experiment suggested a cat could exist in a superposition of being both alive and dead.


V�ce...

Is the universe a big hologram? This device could find out.

The Christian Science Monitor - [25.10.2010]

Scientists at Fermilab are constructing a 'holometer' to get a closer look at the fabric of spacetime.


V�ce...

Rethinking Einstein: The end of space-time

New Scientist - [09.08.2010]

Physicists struggling to reconcile gravity with quantum mechanics have hailed a theory – inspired by pencil lead – that could make it all very simple IT WAS a speech that changed the way we think of space and time. The year was 1908, and the German mathematician Hermann Minkowski had been trying to make sense of Albert Einstein's hot new idea - what we now know as special relativity - describing how things shrink as they move faster and time becomes distorted. "Henceforth space by itself and time by itself are doomed to fade into the mere shadows," Minkowski proclaimed, "and only a union of the two will preserve an independent reality."


V�ce...

Obří urychlovač museli vypnout kvůli úlomku bagety

novinky.cz - [06.11.2009]

Obří urychlovač v Ženevě v laboratoři Evropského střediska jaderného výzkumu (CERN), na němž se zkoumají srážky hadronů, musel být odstaven. Jeden z chladičů selhal, protože se do něj dostal kousek bagety. Ten asi upustil pták, píše list The Times.


V�ce...

Kvantová levitace? Nic není nemožné, tvrdí američtí fyzici

iDNES:cz - [02.02.2009]

Trojici vědců z USA se podařilo obrátit směr působení tajemné Casimirovy síly, čímž nade vší pochybnost prokázali, že její účinky jsou nejen přitažlivé, ale i odpudivé. To mimo jiné znamená, že v návrzích nanotechnologických zařízení lze počítat s tzv. kvantovou levitací.


V�ce...

Scientists break the speed of light

Daily Mail - [15.08.2007]

Travelling faster than light also, in theory, turns back time. According to conventional physics, an astronaut moving beyond light speed would arrive at his destination before leaving. But two German physicists claim to have forced light to overcome its own speed limit using the strange phenomenon of quantum tunnelling, in which particles summon up the energy to cross an apparently uncrossable barrier.


V�ce...

Scientists teleport two different objects

Reuters, CNN - [04.10.2006]

LONDON, England (Reuters) -- Beaming people in Star Trek fashion is still in the realms of science fiction but physicists in Denmark have teleported information from light to matter bringing quantum communication and computing closer to reality.Until now scientists have teleported similar objects such as light or single atoms over short distances from one spot to another in a split second.But Professor Eugene Polzik and his team at the Niels Bohr Institute at Copenhagen University in Denmark have made a breakthrough by using both light and matter."It is one step furt


V�ce...

Kim Ode: Více než spatří oko? Něco k zamyšlení k zmatkům kolem 'Bleepu'

Star Tribune - [20.11.2004]

Za nezávislým nízkorozpočtovým filmem "What the Bleep Do We Know?" musí stát nějaký marketingový génius. Protože: Shlédnete film. Umíráte touhou si o něm promluvit s přáteli, ale nemůžete pokud ho neviděli, takže je přemlouváte, aby šli. Oni pak ten proces opakují: vidět, umřít a podněcovat.Dokonalé bleepování.Je jeden důvod, proč tento film letos v kině Edina prodal více lístků než kterýkoliv jiný a proč přes ignorac


V�ce...

Quest to unlock universe's missing link

The Christian Science Monitor - [06.05.2004]

Sci/Tech > Science & Space from the May 06, 2004 edition Many researchers hold that finding a quantum description of gravity is the only hope physicists have to show that these four basic forces are low-energy manifestations of one unified force that is thought to have prevailed at the earliest moments of the universe's birth.Physicists have shown that electromagnetism and the weak force were a single force at one time. They say there is every reason to expect that evidence will show that this "electroweak" force and the strong force were once a single force. Th


V�ce...
Blogy

A Jewel at the Heart of Quantum Physics

Wired - [10.02.2014]

Physicists have discovered a jewel-like geometric object that dramatically simplifies calculations of particle interactions and challenges the notion that space and time are fundamental components of reality. “This is completely new and very much simpler than anything that has been done before,” said Andrew Hodges, a mathematical physicist at Oxford University who has been following the work.

V�ce...

Scientists Discover Time Teleportation

gizmodo.com - [17.01.2011]

University of Queensland's scientists Jay Olson and Timothy Ralph claim that the quantum entanglement is a fundamental part of the universe, and it works both in space and time, so changing the state of particle today instantly changes the same particle in the future, even while the particle will not exist between those two points.


V�ce...

Evoluce a pohled 21.století

pifik.com, Vojtěch Schlesinger - [10.10.2010]

Práce čtenáře seznámí s aktuálními vědeckými experimenty, které mohou otevřít zajímavé myšlenkové procesy v souvislosti se vznikem života a evolucí. Je zkoumán vliv panspermické teorie a externí vlivy, které mohou souviset s DNA a pohledem na výskyt života mimo Zemi. Mým skromným cílem je prezentovat zajímavé zjištění, které nabourávají některé klasické teorie, bez přílišné snahy o vysvětlení sil, které jsou v pozadí, což by si vyžádalo hlubší analýzu. Podle prezentovaných skutečností se autor domnívá, že život jako takový není sadou náhodných mutací, ale je to cyklický proces náhlé genetické rozmanitosti a opětovného vymírání druhů, který má původ v externích zdrojích, tj. pochází z vesmíru.


V�ce...

Zajímavé výzkumy o podstatě hmoty a vědomí (1.)

Gnosis9.net - [12.07.2006]

Jaká je podstata světa, ve kterém žijeme? Existuje objektivní realita? Mohou subatomární částice komunikovat mezi sebou bez ohledu na časoprostorová omezení? Může lidská mysl nebo mysl jiných živých bytostí ovládat stroje? Zajímavé vědecké výzkumy a experimenty, o nichž pojednává tento článek, mohou být interpretovány rozdílně. Záleží jen na vás, jak si na položené otázky odpovíte vy.


V�ce...

Mimozemské návštěvy: Globální kvantová událost?

posthumanblues - [24.05.2006]

V mých posledních příspěvcích o povaze zjevných "mimozemšťanů" jsem pojímal domněnku, že se tato inteligence snaží adaptovat na převládající psychosociální matrix a účině se tak skrytě prezentovat dané kultuře. Ale je stejně zajímavá možnost, že zjevení se srozumitelným způsobem svědkům odráží omezení vnímání kontaktních zkušeností."Mimozemšťané," ať už jsou vnímání jako skřítci, víly, démoni nebo dokonce lidé (jako v případě pozorování záhadných vzducholodí koncem 19teho stoleti) mohou být nuceni zjevovat se dle kulturních předpojatostí a omezených očekávání ze strany sv


V�ce...

Kvantová tantra

Southern Cross Review - [01.01.2002]

Holistická fyzika aneb úvod do kvantové tantry [Nick Herbert].Kvantová teorie je nejdalekosáhlejší a nejúspěšnější pokus pochopit fyzický svět, který kdy lidstvo vyvinulo.Koncem 20tých let vědci kvantové mechaniky vyřešili v důkladných podrobnostech nejpalčivější problém fyziky této epochy - jak světlo působí na atomy. Ale přes úžasnou možnost předpovídat ty nejjemnější světlo-hmotné účinky, tato počáteční teorie způsobila celou řadu filozofických problémů a nejvíce bizardní tvrzení, že svět v určitém smyslu "není skutečný" kromě okamžiku měření.


V�ce...

Schrödingerova kočka

[30.11.1999]

Schrödingerova kočkaNejznámější z paradoxů, které se týkají kolapsu vlnové funkce (odstavec 1.1.2) a myšlenkových experimentů, jimiž lze upozornit na problémy s popisem skutečnosti pomocí vlnových funkcí. Ač autorem tohoto Gedankenexperimentu je Schrödinger, Einstein považoval tento návrh za vůbec nejlepší způsob, jakým lze ukázat, že vlnová představa hmoty je vlastně neúplným zobrazením skutečnosti. Pochopitelně, že o „kočičím paradoxu“ vedl diskusi s Bohrem (o sporu s Bohrem viz odstavec 1.1.5).obr. 5Schrödinger se zabýval myšlenkovým experimentem, který se týkal přístroje na obr


V�ce...

Částice hmoty jsou také vlny

Z knihy Elegantní vesmír (Brian Green) - [30.11.1999]

Částice hmoty jsou také vlnyV prvních desetiletích 20. století se mnoho velkých teoretických fyziků neúnavně pralo s úkolem vypracovat matematicky spolehlivé a fyzikálně rozumné vysvětlení do té doby skrytých mikroskopických rysů reality. Pod vedením Nielse Bohra v Kodani byl například učiněn podstatný pokrok v otázce popisu světla vysílaného zahřátými vodíkovými atomy. Tyto i jiné výsledky do půlky dvacátých let však byly spíše nouzovým sjednocením nově nalezených kvantových představ s fyzikou 19. století, těžko mohly přinést do sebe zapadající zákony fyzikálního vesmíru. V porovnání s jasn


V�ce...
BTC Clicks banner