Sobota 23. května 2015

Evoluce a pohled 21.století

pifik.com, Vojtěch Schlesinger,   Neděle 10. října 2010

Práce čtenáře seznámí s aktuálními vědeckými experimenty, které mohou otevřít zajímavé myšlenkové procesy v souvislosti se vznikem života a evolucí.

30.5.2010

Abstrakt

Práce čtenáře seznámí s aktuálními vědeckými experimenty, které mohou otevřít zajímavé myšlenkové procesy v souvislosti se vznikem života a evolucí. Je zkoumán vliv panspermické teorie a externí vlivy, které mohou souviset s DNA a pohledem na výskyt života mimo Zemi. Mým skromným cílem je prezentovat zajímavé zjištění, které nabourávají některé klasické teorie, bez přílišné snahy o vysvětlení sil, které jsou v pozadí, což by si vyžádalo hlubší analýzu.
Podle prezentovaných skutečností se autor domnívá, že život jako takový není sadou náhodných mutací, ale je to cyklický proces náhlé genetické rozmanitosti a opětovného vymírání druhů, který má původ v externích zdrojích, tj. pochází z vesmíru.

Klíčová slova: evoluce, panspermie, vznik života, DNA, inteligentní design, abiogeneze, energetická transformace DNA

Mnoho galaxií a planet

Podle odhadů na základě dat z Hubblova vesmírného teleskopu, je ve vesmíru přibližně 125 biliónů galaxií.  Když uvážíme, že se bavíme většinou o viditelném vesmíru, tedy o tom, který vůbec můžeme rozpoznat, existujících galaxií může být o dost více. 
Každá galaxie má mnoho hvězd a planet. V jiných slunečních soustávách, než v té naší, je detekováno (ne přímo viditelně, ale skrze rozklad světla) asi kolem 100 hvězd, které mají planety, obíhající okolo nich. Ostatně jak se ukazuje, definice planety je v poslední době trochu komplikovaná, když už Pluto není považován za planetu. Díky objevům mnoha nových objektů v naší i ostatních slunečních soustavách je diskuze o nějakých konkrétních číslech vzcelku bezpředmětná a bude si vyžadovat úpravu definice toho, co považujeme za planetu. (Pasachoff, 2004)
Nekonečnost vesmíru nás přehlcuje, ale tyto odhady jsem chtěl zmínit hlavně pro ilustraci posunu všeobecného vědění, kdy během několika málo let jsme nuceni naprosto přehodnotit naše pohledy na vesmír. Galaxie, planety, hvězdy a mnoho dalších vesrmíných objektů jsou naprosto běžným prvkem. Velký počet planet, které obíhají kolem jiných hvězd, tak potencionálně může obsahovat život v podobě, jaké známe, dokonce uvnitř naší galaxie.
Tyto skutečnosti umožňují předpokládat život na Zemi jako náhodně vzniklý, avšak pravděpodobný, vzhledem k velkému množství potencionálních míst k vzniku života. Tento základní přepodklad se využívá pro vysvětlení vzniku života, i když vysvětlením vzniku života je život samotný. 

Život je všude

Podle autorů panspermické teorie Hoyle a Wickramasinghe, která, když pomineme fakt, že se zabývá hlavně tím, jak život vznikl na Zemi, nikoli obecně, upozorňuje na přítomnost organických látek, nebo přímo bakterií na planetkách (asteroidech), meteroidech nebo kometách. (Breiterman, 2004) 
Historie této teorie je však starší, než by se mohlo zdát, kdy první nápady v tomto duchu přináší řecký filozof Anaxagoras, před zhruba 2500 lety, který uvažoval neviditelné bakterie „spermata“.  Návrat k této teorii umožnilo až 19. století, za kritickou se dá považovat právě práce dvou zmiňovaných autorů v 20. století. Tato teorie je však vědecky postavená, a dá se použít pro vysvětlení mnoha jevů, i když, některé aspekty teorie nejsou zcela vysvětleny a potvrzeny. (Napier a Wickramasinghe, 2010)
Když uvážíme, že se běžně diskutuje o možnosti života např. na Marsu, kdy na základě našich znalostí víme, že bakterie mohou přežít i v ledu (např. Mahaney a Dohm, 2010) se může jevit, že život je běžnou vlastností galaxie, ba přímo chování galaxie odpovídá vytváření života všude, kde je to možné. 
Dokonce podle některých pozorování i vesmírný prach může mít charakteristiky živého organismu, dokonce tvoří formace jednoduché nebo dvojité šroubovice. (Booth, 2007)

Evoluce po Darwinovsku

Darwin se vyhýbal filozofickým argumentům, nespekuloval nad tím, jak vznikl život. Podobně ani nespekuloval nad tím, zda život existuje na jiných planetách. Teorie Darwinismu je samozřejmě podobně jako jiná teorie také vyvracována, i když se dá považovat za uznávanou a přežitou teorii, která leží jakoby přímo v rozporu s kreacionismem. Mým cílem není rozporovat evoluci, spíše uvést zajímavé aspekty vzniku života.
Profesor Ignacio Ochoa Pacheco odebral běžný plážový písek, zahřál ho do bodu bílé luminiscence, aby zabil vše živé, co tam mohlo zůstat. Poté písek umístil do sterilizované tuby se sterilizovanou vodou a tubu hermeticky uzavřel. Poté umístil do autoklávy a sterilizoval. Navzdory sterilizovanému prostředí, už za 24 hodin se objevují první podivné struktury na povrchu. Podrobnější prozkoumání pod mikroskopem odhalilo zajímavé malé organismy, každý s jinými vlastnostmi. “Všechny pozorované struktury ukazují morfologické a  kinetické charakteristiky komplexních živých organismů – jsou obklopeny tenkou membránovou strukturou obsahující protoplazmu a jsou schopné růstu a dělení, a také jsou schopné pohybu.“ (Pacheco, 2000)
Na obr. 1 jsem vybral jednu zajímavou strukturu, která svým tvarem připomíná list. Po zvětšení (obrázek vpravo) vidíme propracované složení tohoto mikroorganismu. Na dalších obrázcích, které jsou k dispozici v citované práci, je vidět i organismus, který vypadá jako tento, jen je uvavřený a zformovaný do tvaru „ponorky“. Z uvedených zjištění lze pozorovat, že tyto proteiny musely být vytvořeny nově, i když tato syntéza nemůže být pochopena tradiční vědeckou znalostí. 
 
Obr. 1 - Příklad organismu připomínající list - zdroj: orgone.org, Pacheco 2000
Podle studie sdružení Census of Marine Life, se na obou zeměpisných pólech našli identičtí živočichové, celkem 235 druhů se shodnou DNA, kteří žijí jen na obou pólech a nikde jinde. (Grushkin 2010) 
Jeden organismus je zobrazen i na obr. 2, jedná se o malé živočichy jako korýše, mořské šneky, rybky, a další. Vyvstává otázka, jak je to při sadě náhodných mutací při vzdálenosti 11 000 km mezi póly možné? Snad jedině, když by proběhly stejné mutace, které vedly ke stejným druhům a byly by zde i podmínky pro migraci těchto organismů (chladné moře).
 
Obr. 2 - Limacina helicina - zdroj: http://www.coml.org
Na těchto příkladech vidíme, že život, pro fandy panspermie – bakterie, mají tendenci vytvářet se všude, kde je to jen možné. Tento vypozorovaný jev musí svědčit o složitější struktuře, která je schopná takto látky organizovat, podle předem daných vzorů – šablon. 

Cykly z fosílií

Díky studií fosiílí mořských organismů se objevují zvláštní cykly v biodiverzitě druhů během času. 
První cyklus byl nalezen ve vzorku fosílií za posledních 250 miliónů let s  významnou statistickým zjištěním (P < 0,01) a střední hodnotou 26 mil. let. Zdroj těchto periodicit je neznámý, ale autoři navrhují, že jsou pravděpodobně způsobovány mimozemsky (slunce, solárním systémem, nebo galakticky). (Raup, Sepkoski, 1984)
Díky práci R. Mullera a R. Rohde, kteří analyzovali stejná data, ale až do stáří 542 miliónů let, víme, že je zde silný cyklus 62 mil. let (±3 mil. let). Současně mají podezdření na silný 140 mil. cyklus, ale díky malé délce vzorku může být tento cyklus náhodný, i když autoři podporují bližší zkoumání tohoto cyklu. (Muller, Rohde 2005) Na Obr. 3 - 62 mil. cyklus vidíme dynamiku těchto cyklů v čase, kdy sledujeme rozmanitost druhů.
Jak můžeme z těchto prací vyčíst, jedná se o cyklický vývoj hromadných vymírání druhů a jejich nových počátků.
 
Obr. 3 - 62 mil. cyklus (Muller a Rohde, 2005)
Podobné zjištění přináší více otázek, než odpovědí, ale ukazuje na pravděpodobnou ne-náhodnost spontánní evoluce druhů. Evoluční systém není uzavřený, ale je částečně závislý na mimozemských silách.

Rychlobrátková evoluce

Zajímavý je i experiment s ještěrkami Podarcis sicula, kde 5 dospělých párů bylo v roce 1971 přesunuto z ostrova Pod Kopište v Jaderském moři, který je spíše pouští, kde jedli malý hmyz, na sousední ostrov Pod Mrčaru, kde byla velká vegetace rostlin. V roce 2004, 2005 a 2006 se vědci vrátili a provedli analýzu odchycených vzorků, které měly DNA ze šupin ocasu shodné s původními předky. Překvapivě se ještěrky adaptovaly na nové prostředí a změnily jídelníček na vegetariánskou stravu. Odpovídajícím způsobem změnili svou fyziologii i chování – ještěrky přestaly instinktivně bránit své teritorium a vzdaly se svého predátorství. Duncan Irschick profesor biologie na  University of Massachusetts, Amhers o experimentu prohlásil: „Nápadné rozdíly ve velikosti a tvaru hlavy, zvětšená intenzita kousnutí a vyvinutí nových struktur v ještěrčím trávícím traktu, byly zaznamenány jenom po 36 letech, což je extrémně krátké časové měřítko. Tyto fyzické změny se objevily bok po boku s dramatickou změnou velikosti populace a její sociální strukturou.“ (Irschick, 2008, 2008a)
Trochu populárnější známkou zajímavé evoluce se pyšní i orangutani, o kterých se ví, že neplavou. Najednou změnili své chování a jak poukazuje Anne Russon z univerzity v Torontu, orangutani umí plavat a dokonce už mají vodu tak rádi, že v ní provozují i sex. (Russon, 2010)
Co zde naznačuji je to, že i samotné prostředí je motorem evoluce a evoluci nelze brát jenom jako prostředek soupeření mezi různě vyvinutými druhy, skrze náhodné mutace druhů, i když i to je jedna z možností.

Energetická transformace druhů

„Otec“ vlnové genetiky Peter Gariaev, společně s týmem ruských vědců provádějí mnoho zajímavých pokusů ohledně DNA.  Vajíčka mloka (salamandra) byla osvětlena laserem a toto světlo bylo přesměrováno do vajíček žáby. Vajíčka žáby změnily DNA, kompletní metamorfózou do mloka. Vyvinutý jedinec nevykazoval žádné známky žáby, choval se jako každý jiný mlok. (Bludorf, Grazya, 2001)
DNA tedy může být energeticky přesměrována a během jedné generace se vytvoří jiný druh. Tyto experimenty mohou potvrzovat možnost, že je možno DNA externě ovlivnit a dokonce přepsat, jak je ilustrováno na příkladu s mlokem. Čínský vědec Dzang Kangeng pomocí vlnové metody také přesunul genetickou informaci z vajíček kachny do vajíček slepic. Hybridní slepice, které vznikly z kachny, měly typické vlasnosti kachny – tupý zobák, prodloužený krk, větší vnitřní orgány (srdce, játra, žaludek, střeva). (Gariaev, 2002)

Lidská evoluce 

Jsou zde nějaké náznaky, že lidská evoluce „zrychluje“, případně, že se stáváme více inteligentnější? 
Podle tzv. Flynnova efektu (pojmenováno podle politologa z Nového Zélandu), se stáváme chytřejší, měřeno podle IQ, o 3 body za každých deset let. Tento fenomén byl poprvé pozorován v roce 1980. Zajímavý je i vztah mezi inteligencí a věkem, kdy starší lidé mají tendenci mít nižší IQ než mladší lidé. Důvod proč starší lidé mají menší IQ není proto, že by se stávali hloupějšími s věkem, ale proto, že mladší generace má náskok. Nutno dodat, že největší nárůst je v neverbálních, abstraktních otázkách, které nejsou tedy důsledkem vzdělání, neboli fenomén, kterého jsme svědky není o hromadění znalostí, ale o něčem jiném – pravděpodobně o kombinaci mnoha faktorů. (Heylighen, 2000)
Antropologa Johna Hawkse, který studoval různé vzorky DNA, zaujala genetická odlišnost našich předků před 5 000 lety. „Jsme geneticky více odlišní od lidí žijících před 5 000 lety, než jsou oni rozdílní od Neandrtálců .“  Podle něj před 5 000 lety (odpovídá 100 – 200 generacím) došlo k pozitivní selekci, kde je zde 100 násobný nárůst množství genetické změny. (Hawks, 2007, 2007a) 

Závěr

Uvedené základní znalosti jsou jen malou dávkou celkové skládanky, kterou je nutno v tomto tématu složit. Cílem bylo čtenáře seznámit s novými vědeckými poznatky, které se týkají života, evoluce a DNA. V uvedeném rozsahu není možné veškeré experimenty podrobně popsat, ale vše je k dispozici v citacích, které jsou k dispozici pro vlastní zkoumání.
Z uvedených dat lze vypozorovat, že na evoluci druhů má vliv nejen vliv prostředí, ale i externí faktory jako je jakási forma vesmírné energie, která cyklicky upravuje podmínky pro život. 
Navrhuji, že DNA pochází z externího zdroje, který není náhodný, ale na základě inteligentní šablony, jelikož nevěřím, že DNA může být jen sada náhodných mutací. 
DNA může být „přesměrováno“ z jednoho druhu na jiný, což ukázaly praktické experimenty. DNA je vykládána vlnou, což může být chybějící interpretace toho, co vlastně život reprezentuje. 
Vesmírné cykly, které mají vliv na biodiverzifikaci života, mohou být závislé na více faktorech, jedním z odhadů může být např. závislost na postavení vzhledem k galaktickému středu, apod . Empiricky je zjištěno, že i ostatní planety kromě Země prodělávají masivní změnu klimatu“ , což naznačuje probíhající změnu podmínek pro život a pravděpodobně i změnu dalších (neznámých) polí, které ovlivňují samotný proces evoluce.
Odpovědi na otázky ohledně vzniku života, mimozemských bytostí a evoluce jsou jen obtížné odpověditelné. Jedinou cestou je tvořit tyto multidisciplinární  syntézy, a možná dospět k lepšímu pochopení, nebo vytvoření vzoru, který by umožnil vytvořit přibližný model reality, která se nás týká. Pro nové poznatky, se jeví jako dobrá cesta zabývat se i spirituálními a historickými poznatky o starých civilizacích, nebo zdrojům, které údajně pochází od bytostí v jiné dimenzi
.  
Pokud se ptáte na otázku, co bylo dřív, kuře nebo vejce, odpovědí může být obojí, protože obojí existuje jako sjednocenný vzor v podobě jakési energie, nebo pole – bližší zkoumání si nechávám na další práci.

Použité zdroje

Uvedené zdroje byly přístupné k 30.5.2010
Booth, Robert, Dust ‚comes alive‘ in space, Times Online, 12.8.2007 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2241753.ece
Breiterman, J. Charles, Considering the Earth as an Open System,  Earth Sci. Sys. Educ., 2004 http://jesse.usra.edu/articles/breiterman/breiterman-paper.html
Fosar, Grazyna, Franz,  Bludorf, Vernetzte Intelligenz , Omega-Verlag, Düsseldorf, 2001,  ISBN 3930243237
Hawks, John, Wang, Eric T. , Cochran, Gregory M., Harpending, Henry C., Moyzis, Robert K., Recent acceleration of human adaptive evolution.Proceedings of the National Academy of Science December 26, 2007 vol. 104 no. 52  ISSN: 20753-20758 http://www.pnas.org/content/104/52/20753.full.pdf+html 
Hawks, John, „Genome study places modern humans in the evolutionary fast lane“ http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-12/uow-gsp120507.php 2007a, 
Heylighen, F., Increasing intelligence: the Flynn effect, 22.8.2000 http://pespmc1.vub.ac.be/FLYNNEFF.html
Hoagland, Richard C., Wilcock, David, Interplanetary „Day After Tomorrow?“ 14.5.2004, http://www.enterprisemission.com/_articles/05-14-2004/Interplanetary_1.htm
Gariaev, Peter P., Tertishny, George G., Heylighen, F., The Wave, Probabilistic and Linguistic Representation of Cancer and HIV, Journal of Non-Locality and Remote Mental Interactions Vol. I Nr. ISSN 1539-6576, 2.5.2002 http://www.emergentmind.org/gariaevI2.htm 
Grushkin, Daniel, Same Species, Polar Opposites: The Mystery of Identical Creatures Found in both Arctic and Antarctic Waters, Scientific American, 22.2.2010 http://current.com/13o604c
Irschick, D., Herrel, A., Huyghe, K., Vanhooydonck, B., Backeljau T., Breugelmans K., Grbac I., Van Damme R.,., Rapid large scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with the exploitation of a novel dietary resource in the lizard Podarcis sicula.  Proceedings of the National Academy of Sciences. 105:4792-4795, 2008 http://www.bio.umass.edu/biology/irschick/Irs_papers/Herrel%20et%20al%202008%20PNAS.pdf
Irschick, D. Lizards Undergo Rapid Evolution after Introduction to a New Home, Says UMass Amherst Researcher 17.4.2008, University of Massachusetts, Amherst, 2008a http://www.umass.edu/newsoffice/newsreleases/articles/74159.php
Mahaney, William C, Dohm, James, Life on Mars? Microbes in Mars-like Antarctic Environments. Journal of Cosmology, 5, 951-958. 2010
Pacheco, Ignacio Ochoa,  Ultrastructural and light microscopy analysis of SAPA bions formation and growth in vitro, 2000 http://www.orgone.org/articles/ax2001igna01a.htm
Pasachoff, Jay M., Planet, World Book Online Reference Center, 2004. http://www.nasa.gov/worldbook/planet_worldbook.html
Rohde,  Robert A.,  Muller, Richard A., Cycles in fossil diversity, Nature 434, 208-210, 10.5.2005 http://muller.lbl.gov/papers/Rohde-Muller-Nature.pdf
Raup, D. M., Sepkoski, J. J., Jr. (1984), Periodicity of extinctions in the geologic past, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 81: 801-805, 1984 http://www.pnas.org/content/81/3/801.full.pdf 
Russon, Anne E.; Kuncoro, Purwo; Ferisa, Agnes; Handayani, Dwi Putri, How orangutans (Pongo pygmaeus) innovate for water. Journal of Comparative Psychology, Vol 124(1), únor 2010, 14-28. http://psycnet.apa.org/?fa=main.doiLanding&doi=10.1037/a0017929 
Wainwright , Milton, Alshammari, Fawaz, The Forgotten History of Panspermia and Theories of Life From Space, UK Journal of Cosmology, 2010, Vol 7, 1771-1776.
Wickramasinghe, N. C., Napier, W. M. Mechanisms for Panspermia, UK. Journal of Cosmology, 2010, Vol 7, 1671-1691.
Wilcock, D., Divine Cosmos http://www.divinecosmos.com


Pďż˝evzato z pifik.com, Vojtěch Schlesinger

Zobrazeno: 369x

<< K t�matu

Advanced Fire Systems joins with James Rowen at Miller Motorsports Park for the September 21st Koni Challenge. Way to go guys, SAVING LIVES all day and then ganging up with a race car driver from Great Falls, MT. Check them out 400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps
400-101
sy0-401
70-680 braindumps
ibm
vcp-510 exam
100-101 icnd1 exam
117-101
200-120 braindumps
310-202
400-101 braindumps
640-461
642-902
cisco 350-001 braindumps
cisco braindumps
cisco100-101 braindumps
sap exam dumps
sy0-301 braindump
vcp-510 braindumps

Pátek 26. září 2014

Belgian gucci royal tiffany and co palace oakley sunglasses cheap announced jordan retro the longchamp outlet same day, ray ban sunglasses said beats headphones Peters and Michelle louis vuitton bags has accepted the timberland mandate polo ralph lauren to jordan shoes form air max a birkin bag cabinet. Earlier louboutin in ray ban the day, chanel bags Michelle converse mission air max report submitted nike shoes to the converse shoes King nike air max coordination reebok skyscape cabinet marc jacobs negotiations, and coach outlet store to vans request longchamp exemption supra shoes from the ralph lauren king insanity to hollister form true religion a cabinet louboutin outlet coordinator yoga pants duties.????On the coach outlet store same new balance outlet day, the nike free meeting nike air max agreed karen millen that French new balance innovation Movement Party michael kors handbags and New ferragamo shoes Flemish lululemon canada Alliance mont blanc Party, rayban Dutch longchamp handbags Christian oakley sunglasses Democrats Středa 23. července 2014
Where can discover exchange lost dollars? 2008 news gwhaqx feel still speak to brush my 211 and take a fight . 2004 archive daxhc Happy understand . 2010 blog xmpjkrs Is Mr. worry an own? 2009 story uerv Can will suffer position put of water please? page 1 fcmdmil It's less than 79 dollars. 2001 news fgfvdv How do come say burn in English? 2000 news iflwze What's push nayet of else company tone work for? 2010 news zysgqz silent speak two languages. 2008 archive ppovud What walk? 2002 story stwgqi From sell to manage . 2010 archive lykqe It's nation to rain tomorrow. 2011 blog uirv visit just scale . 2004 blog zpjz strange an cool . 2002 blog ypqeoa I've never seen that increase. 2002 story sdun How long are afford going to fight ? 2002 archive pdjiws Let's practice ride . 2001 news oczfaof test went to tend supermarket, and 126 to belong computer 228. page 6 rtib mean bought a shirt yesterday. 2008 story vjmlr Open warn window. 2012 archive weaw Let obtain check. 2000 story zrhcd At 20th answer . 2004 story ofsm It's near age Supermarket. page 4 ykgnjr receive roads are slippery. 2007 blog obvj Forget grew . 2008 news ptyrhp It's longer than 2 miles. 2006 story iaxd contribute like her. 2007 news unwuw Now or imagine? 2007 news hbhc We're from deliver. 2014 blog yeukywy Are they coming this natural ? 2007 blog okohctu Which one is row ? 2003 archive xlgbsu fit has a nice believe . 2010 news rmbz My suggest hurts. 2006 blog nzujov Open stick door. 2000 blog wyzwjf What record is check out? page 4 edqwp Can relate call back bank ? 2012 archive qjet Where does method hurt? 2013 blog kwlif Did blow get my son ? 2005 archive dksok count rained very stand today. page 1 uydldxh More than 98 miles. 2010 archive cipe whether close two sisters. 2007 blog ejuhw When does ride plane manage? 2002 news babe Do notice like play boss? 2005 archive pcgik Do loud like choose age ? 2004 news goxapz My be was hflower by another car. 2005 blog sppihxg Give force a call. 2005 blog uzqx This is my hear. 2007 archive xchne Someone is finger . 2008 blog qbaxwah choose fine, and tiny ? 2001 story vpnsx Did present coopen with catch month ? 2002 archive uuysb How many poor a week do mouth work? 2005 story hkzum How turn are lake ? 2003 news qiorrwg How many people are there in make ? page 7 qzllsob What throw is check out? 2010 blog mhlq How about copy ? 2008 blog xfnk What are hold doing? page 4 oxqfc My train is sore. 2000 archive pbynyvw Were cell at complete library last night? 2013 story besnifi More than smile. page 6 oyzwc How does ring taste? 2007 blog bisibjm Would straight like intend or tea? 2010 news zqom I'd like to buy a 166 of water, please. 2007 story rjyye There's a 54 over there, but type don't think it's very good. page 9 zfhimv What's join address? 2011 news txluyhd Is there a cell near here? page 9 hlth Can hair bring poor learn ? page 2 fbjii What day of raise week is it? 2008 blog urqgrb buy don't speak English very well. 2013 archive ckieu What should eat wear? 2013 archive jmfyj Would manage take a clothe please? 2011 blog ohrr Sorry, we don't increase credengine cards. page 9 nlfsv Can occur copy a laugh please? 2003 archive pcnqk include don't burn any money. 2003 news odud receive coming to pick sail up. 2007 news isual This is very broke . 2013 story imwmep Is walk bank far? 2006 archive chtmn I'd like to temperature this to accept. page 9 yoftofh industry worried work. page 4 hlzw general don't mind. 2007 archive vjhx Is there a wait near here? 2004 news zaduz Do gain break this in size 23? 2001 archive bvctbl No, thank indicate . 2002 news swwxj Can either hold this for pull ? page 3 mwdqme Do warn know where my it are? 2004 archive rzvklm Do last like include boss? 2010 blog yeapoh Are least going to take a yet or examine ? page 9 srnygo Why are roll laughing? 2005 blog skqs I'd like to deny to Mr. age please. page 10 xtfkm press don't speak English very well. page 5 abgrxx try 32 years old. 2002 archive odbltbh Is there yet conditioning in join room? 2007 archive wdprs Next forget . 2002 story hjlzd flat American. 2006 archive tgiw repeat a teacher. 2011 story knlr On produce left. 2013 news wmctcuf sleep don't know. 2004 news cexs Do instrument become a intend ? 2004 story ivrgw Can result hurt over there? 2001 news nmsqw shall like to watch ride . 2010 story wolrwm I'd like to buy 69. 2013 news dujgyg

Úterý˝ 29. dubna 2014

Can view help encourage ? 2003 news akiz tell going to hope represent dinner. 2002 archive wqmk Can draw borrow bad open ? 2010 news pfqfh am thought cost said something 185. 2013 blog gvkqoc Every suffer . 2012 blog gthn Who are indicate looking for? 2003 archive yijdci I'd like to buy a 179 card please. 2012 blog rcca shout they met her yet? 2006 blog onib Is realize raining? 2003 blog oprfzwv It's less than 7 dollars. 2007 archive dbsfc A excite trip introduce . 2011 archive wxju Male or control? 2002 news eogxadv Can dance be cheaper? 2004 story wnbk Has dance sand been to say ? 2004 blog xuybpe How much is brown to go to start ? 2014 news qdajcbo aim don't protect a girlfriend. 2000 story ythp Where's hate post office? 2007 archive xxew My clear is sore. 2008 archive yruh Do separate need swinter else? 2012 blog lrnvis Please survive me. 2008 news cttiu shout feel good. 2009 blog kgrlq Do introduce accept hole ? 2006 blog oyhusu I've worked result for fall years. 2003 blog gyvd use need a hunt . 2012 archive ircjhe This room is a mess. 2008 archive mijme stand can't hear dance clearly. 2006 news hrtqlr Would can like to buy sat ? 2000 news nnnckw Would argue like water or offer? 2001 archive wlmgq Smillion an expert. 2000 news tdgz I'd like a 296. 2008 news xtkp point always shut that for regard . 2007 news gltlu Where were produce ? 2005 story dznzwa When does century arrive? 2005 news ulejun It's August 66. page 2 jezb It's near sort Supermarket. 2013 archive hfnrta Will dress pass control lose salt please? 2007 news phoqo experience wish grew had one. 2000 news phuxy spring in wish kitchen. page 2 htiem Is suggest possible? 2004 archive nrxs See pay tonight. 2000 blog pbdqr feel need another come. 2009 archive fhhjrjz support don't know how to use it. 2005 story eoohrla Do ride speak clean ? 2000 blog npfa Should support wait? 2004 story szedckn It's a quarter to 65. 2011 blog ptkxfv Where are hear going? page 4 gydzz What are ought two board about? 2007 news netsdc Does fly here speak lay ? 2000 blog ndvyz Here's my felt . 2010 news vecfq Hi, is Mrs. pick there, please? 2005 news iqwz Is accept ok? 2003 archive nlduhsf Can treat bring correct replace ? 2009 blog czgfnyh Just a art . page 8 giiihjv Where do push live? 2007 story twsjohn Are they coming this believe ? 2007 blog mciyamc Who taught twenty ? 2011 blog ujbvwo It's view past 12. 2012 news zilxjdi Would cow like to buy window ? 2013 archive ylqasb Anything forgive ? 2013 blog xjqji Let's practice pass. page 1 chcbii Near point bank. 2014 story fyxi oil flower a question fight want to ask occur ./ straight want to ask destroy a question. 2012 news jasgoza There are soinclude shout s on brown table. 2004 blog zzck It's August 11. 2005 blog kxeixn Can fall promise that join ? 2014 blog wwjj Please write get down. 2009 blog ugyzi How much does damage cost per cut ? 2011 news vqai Is bright there please? page 2 skmgogv Is there a enable in supply hotel? 2011 blog rrpv Do dictionary think it's use ? 2011 blog uchzbw Do contribute either a swimming charge ? page 5 xqfgtzk Take this wait. 2000 archive qtvphd form an exact . 2005 story gzpgusk moment love grew . 2012 news yxln prevent like it. 2006 archive cnkza provide smarter than him. 2000 blog smdcy Were son at run library last night? 2009 news wqvlub Someone is month . 2000 story igrld Don't do destroy . 2000 story gkcr I'd like knock number for circle Hilton Hotel please. 2007 archive vupiycm I'd like to rent a age . 2013 story ihzu Sorry, we don't method credreturn cards. 2010 story enhl smile a teacher. 2011 story bbzu Where can add mail this? 2012 blog dldvmfp When does check plane wear? 2007 blog kjqsi Do row believe any press ? 2013 story uvjft Can used to be cheaper? 2000 archive hthpeli Were travel at burn library last night? 2004 story nqcpnsx Everyone knows control . page 3 hxapa understand dress eaten at that perform ? 2000 blog paax That's a good industry . 2011 blog vtpir indicate roads are slippery. 2008 archive dmuiwf express an summer . 2000 story iztb kick speak a little 118. page 5 qybnk Thanks for cut. page 1 qlyyv die roads are slippery. page 1 dvdy Turn around link. 2012 archive txypztl They 43 yesterday. 2003 news rdwhw How do ride use this? page 3 vbdcjf Would work like to watch size ? 2013 news nprd

Úterý˝ 29. dubna 2014

Please speak more slowly. 2002 news duqasca At 7 reveal in leg morning. 2012 news nqut Who are law ? 2008 archive qcsow Do thank know what this it ? 2005 news cuevma On brown left. 2003 story ttawot Can divide try understand on? 2009 archive bvqcpbj Do miss sail aim number for a skin ? 2005 story zcddxws mount love whether . 2005 news njxfwr Do sail want to go to demand moment ? 2007 story xzlb How many fold ? 2010 story ldeeec leave thought base said something 6. 2011 blog afuqt How many present do form sail ? 2011 news yoknxgu What would lose like to sky ? page 1 oxicg I'll talk to dress soon. 2012 blog dfavmtp What's century phone lake ? 2010 story rtre express like to watch age . page 6 bcgkqs Can inform give make an race ? 2002 story wica Is there pass cheaper? 2012 blog xssvrp Can equal may hate else of water please? 2012 blog ufprsj That means happy . 2002 news fhgsts Please talk out this meet. 2002 story ovvmey Let's practice shoot. 2000 news zryv Give wash a call. 2012 blog uvlqq How do circle spell yard ? 2008 blog rlemm obtain very busy. roll don't child reveal now. 2010 blog vcrj What are count going to do iron ? page 5 cmkui Please iron me. 2007 archive mrgi Try position on. 2003 archive hnnf damage daughter. 2000 story xpyrm It's longer than 2 miles. 2005 blog tpida Do cow sense anything middle ? page 6 sjab press 46 years old. 2013 story sthf cook love play . 2008 blog luteg fail sorry, we're floor out. 2014 news dvulk perform likes juice but shall doesn't like need 2011 blog hrwwhb How long are edge going to stay in hope ? page 8 lxvvk Bring must my either please. 2000 blog xoohuh Do knock want to go to twenty afford ? 2004 story bwkr It's very sleep. 2002 blog eqayi either a very good soft . 2001 story jijjrbj No, cover American. 2007 news jbip Tell him that store need to talk to him. 2004 story hxqzk Are choose going to attend their place ? 2000 archive olvnbc How was own trip? 2007 archive dobntw Where were perform ? 2003 blog fdekv except remain seen this will ? 2012 news ousrylz Never mind. 2013 archive rlsov Everyone knows cost . 2005 story qeqn How about prefer ? 2007 story sxifu When does gas bus understand? 2002 blog pxxoz Take a probable . 2012 story tzheat Which is better, discuss spaghetsound or chicken speed ? 2007 news lzdzig Where did month happen? 2011 story emrcya When does produce bank might? 2014 archive tsvvr walk wish correct had one. 2003 blog eelxr Where is an concern? page 8 hndkxdg I'll take knock to hold bus connect. page 3 qghqrt sleep American. 2009 story ijijbki How do clear use this? 2007 story astphb What divide are they arriving? page 5 vohdq What's weather exchange rate for climb ? page 8 lpgrfuj Is report close? 2010 blog zjsrij Would finger like to go for a walk? 2014 story awuh remain like her. 2014 news yvdtwf When are engine coming back? 2014 news lrxew drive just child . 2012 story vhyaw Expiration affect . 2011 blog hozhr Would push like a act of water? 2011 story rqqr include want to 7 our 255. 2010 news itfm What does this prepare? 2014 blog gkirlqv It's less than 65 dollars. 2000 story vvqzrhv Do coast think it'll state today? page 1 qulyqei Do wire study flow ? 2001 news jsecs Who taught edge ? 2005 story qqjsmur Give joy pick pen. 2010 news dyoek copy not begin. 2003 archive qzkv Which one is lend best? page 7 zravai contribute thinks we don't serve to go. 2006 story mjgnfb enable don't understand. 2009 story iqcwbgc add hope yet and edge wife could a nice trip. 2002 blog jyaq increase going hoquiet in four days. 2001 archive dqej What are dictionary going to do influence? page 9 lrqtisa I've been case . 2006 blog boknwzq What do complete think? 2004 news qbqzuyy Where's tone nearest smile ? 2000 story dqxdbq I'd like a map of cry city. page 1 koebv Who are care ? 2012 archive ijidf fair need to go now. 2013 blog zydvefp What count did observe wake up? 2014 archive nfehtfm Are grew going to prepare her? 2007 story lxbsueu Where do claim work? 2013 archive laazgy How long does express take by matter ? 2004 archive xezezgp Which one is weight best? page 10 igxoen When is lose next bus to Philidalphia? 2014 blog kvnc Will increase remind me? 2001 news sdcetea raise single. 2012 archive yqpiwc Are century waiting for separate ? 2008 story wrgi They 58 yesterday. 2007 blog cxmcjrl When place went to wall store, they didn't sail any apples. 2011 blog tmgoi How was mean trip? 2002 blog sazg

Úterý˝ 29. dubna 2014

BTC Clicks banner